Sla navigatie over

Afgelopen week werden de Moerbekaren geconfronteerd met dreigende overstromingen door hoge waterstanden, wat leidde tot de afkondiging van het provinciaal rampenplan. Ondanks deze risico's kunnen we echter opgelucht ademhalen, dankzij de gezamenlijke inzet van onze polderbesturen en het gemeentebestuur, waardoor de inwoners gespaard bleven van wateroverlast.

Jaarlijks worden tientallen kilometers waterlopen gereinigd volgens afgesproken procedures, wat de waterdoorstroming verbetert. Deze onderhoudswerken vinden traditioneel plaats in de winter, direct na het oogsten van de velden. Toevallig waren de werken net afgerond toen overvloedige neerslag de regio trof.

“De nauwe samenwerking tussen de polderbesturen en de gemeente is van cruciaal belang”, zo benadrukt Peter De Bock (Lokaal Liberaal), schepen van openbare werken. “De polders financieren deze initiatieven via belastingen bij de ingelanden, terwijl de gemeente ook aanzienlijke budgetten vrijmaken om alles in goede banen te leiden.”

Wanneer het water de grotere waterlopen bereikt, zoals de Moervaart, Zuidlede of het krekengebied, is provinciaal, nationaal en zelfs internationaal overleg noodzakelijk. “In dat opzicht hebben het provinciaal noodplan en de gouverneur aanzienlijk bijgedragen”, aldus burgemeester Stijn Deschepper (Lokaal Liberaal).

Dat onze besturen dicht bij de inwoners staan bewijst ook bij deze noodsituaties zijn nut. Ondanks voorbereidingen in het najaar bleken calamiteiten bij overvloedige neerslag onvermijdelijk. Alerte inwoners speelden een belangrijke rol, zoals bij het melden van een verstopte doorgang door snoeisel en hout. Dankzij onmiddellijke actie van het bestuur werd het probleem snel opgelost.

Pierre De Bock, dijkgraaf van de Moerbeke polder, wijst op het belang van dagelijkse aanwezigheid op het terrein en opvolging van de situatie met alle betrokkenen. Volgens Peter De Bock moeten we lessen trekken uit deze ervaringen, vooral gezien de veranderingen in ons klimaat en de toenemende extremen in het weerbeeld. “Dit zal cruciaal zijn voor toekomstige beleidsbeslissingen en bijbehorende investeringen om gezamenlijk overstromingsrisico's te beheersen en onze voeten droog te houden.”

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder