Sla navigatie over

Gemeentebestuur op de bres voor de landbouwsector

Vlaanderen wil een aantal nationale parken realiseren. Eén van de kandidaten is de Scheldevallei, die men in de kandidatuur heeft uitgebreid met de Moervaartvallei en die dus ook in Moerbeke en Lokeren ligt. Maar het gemeentebestuur van Moerbeke vindt de impact op de al zwaar op de proef gestelde landbouw te groot. Ook toekomstige fusiepartner Lokeren deelt dit standpunt.

“De doelstellingen zijn allerbest”, vertelt landbouwschepen Peter De Bock (Open Vld). Maar volgens hem kunnen de vooropgestelde doelstellingen onmogelijk bereikt worden in de huidige toestand van het dossier. “Daarnaast lijkt er geen draagvlak bij de landbouw die ook in andere dossiers onder druk staat, en ebt dat draagvlak ook weg bij vele van de betrokken steden en gemeenten.” Dat er zelfs geen landbouwimpactstudie is gebeurd, draagt volgens de schepen ook niet bij tot het creëren van draagvlak. “Een natuurreservaat is de hoogste vorm van natuur en dus is de impact op de landbouw nog groter dan het eerder besliste beleid voor natuur binnen onze regio.”

Moerbeke is trouwens een heel groene gemeente, met veel ruimte voor natuur. “En dat is goed”, zegt de schepen. “Maar ook de landbouw draagt haar steentje meer dan bij in het beheer van die open ruimte. Daarnaast zal een nationaal park voor heel wat rechtsonzekerheid en financiële onzekerheid zorgen, niet alleen voor de landbouwsector, maar ook voor private eigenaars die hun tuin ineens onderdeel van een nationaal park zien worden.”

Het gemeentebestuur van Moerbeke, en wellicht ook de andere Wase gemeenten, zullen om die reden dan ook om uitstel vragen tot de juridische basis afgerond is én de impact van het opgenomen grondgebied grondig onderzocht is.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder