Sla navigatie over

Het huidige recyclagepark, in de Damstraat, zorgt al een tijd voor beroering in de gemeente. Enkele buren zijn de overlast door de activiteiten beu. ”De gemeente had sowieso voorzien om het recyclagepark te vernieuwen, omdat we de huidige locatie in een woongebied zelf niet ideaal vonden”, zegt schepen voor omgeving Koen Mertens (Open Vld). Omdat de vergunning echter afliep en een nieuwe locatie er nog niet was, vroeg en kreeg de gemeente een vergunning voor beperkte duur tot half 2025. “In een constructieve dialoog zijn de buren akkoord gegaan met deze tijdelijke verlenging, mits een aantal milderende maatregelen. Maar laat ons duidelijk zijn: we willen zo snel mogelijk naar een nieuwe locatie, en nu hebben we dus ook die locatie op de voormalige suikersite."

De gemeente ruilt de locatie van het huidige recyclagepark met het nieuwe perceel en betaalt daar bovenop 250.000 EUR. Tot wanneer het nieuwe recyclagepark in gebruik wordt genomen, huren we het huidige terrein van de nieuwe eigenaar. “Deze overeenkomst is voor de gemeente financieel het meest interessant omdat we zo geen externe financiering nodig hebben, en we ook financieel voordeel halen uit een verhuis op zo kort mogelijke termijn”, aldus nog Mertens.

De gemeenteraad keurde meteen ook het lastenboek goed voor aanstelling van een ontwerper. “Er zal ook een nieuwe loods voor de technische dienst op dezelfde locatie komen. We hebben met Lokeren al de afspraak dat als de fusie definitief is, er een lokale antenne voor de technische dienst in Moerbeke blijft.”

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder