Sla navigatie over

Voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan "Zonevreemde sport & recreatie"

 • GECORO Moerbeke
 • Deputatie Oost-Vlaanderen
 • Departement Ruimte Vlaanderen te Gent
 • Departement Ruimte Vlaanderen te Brussel
 • Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
 • Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, dienst Veiligheidsrapportage
 • Departement Landbouw en Visserij
 • Agentschap voor Natuur en Bos
 • Agentschap Onroerend Erfgoed
 • Agentschap Wegen en Verkeer
 • Toerisme Vlaanderen
 • BLOSO
 • Polder Moerbeke

Schepen Thierry Walbrecht: “Ook deze plenaire vergadering vond plaats op 13 oktober 2014. Het dossier werd nu voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Ook dit plan zal aan de nodige bekendmaking onderworpen worden waarna de gemeenteraad zich opnieuw moet uitspreken over de definitieve vaststelling. Deze RUP is belangrijk voor Hondenschool Filos, de ruitervereniging en de KLJ, die na de definitieve vaststelling zullen weten welke aanpassingen zij nog kunnen doen aan hun gebouwen.”


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder