Sla navigatie over

Voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan "Zonevreemde bedrijven"

Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan ‘zonevreemde bedrijven’ werd voor advies overgemaakt aan: - GECORO Moerbeke - Deputatie Oost-Vlaanderen - Departement Ruimte Vlaanderen te Gent - Departement Ruimte Vlaanderen te Brussel - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, dienst Veiligheidsrapportage - Departement Landbouw en Visserij - Agentschap voor Natuur en Bos - Agentschap Onroerend Erfgoed - Agentschap Ondernemen - Agentschap Wegen en Verkeer - VMM - Waterwegen en Zeekanaal - Provincie Oost-Vlaanderen, cel Waterbeleid - Polder Moerbeke

Schepen Thierry Walbrecht: “De plenaire vergadering vond plaats op 13 oktober 2014. Het dossier werd nu voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad. Vervolgens zal het aan de nodige bekendmaking onderworpen worden waarna de gemeenteraad zich opnieuw moet uitspreken over de definitieve vaststelling.”

Wanneer deze RUP definitief is goedgekeurd, zullen de eigenaars van zonevreemde woningen rechtszekerheid hebben over welke aanpassingen, uitbreidingen, ... ze nog kunnen doen in de toekomst.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder