Sla navigatie over

Toespraak burgemeester De Caluwé tijdens Ceciliafeest

Beste vrienden, jullie weten dat de invloed van de Moerbeekse liberalen heel ver reikt. We waren er een aantal jaren geleden al in geslaagd om de datum van Milaan-San Remo te verleggen. Het is nu eindelijk ook gelukt om de bekerfinale te verplaatsen zodat jullie geen enkel excuus meer hadden om hier vandaag aanwezig te zijn. Ik ben dan ook bijzonder blij dat jullie hier zo talrijk aanwezig zijn, ik dacht dat we een 150-tal deelnemers hebben.

Ik wil het straks met jullie hebben over de plannen die we nog hebben voor 2015, dat zijn er heel wat. Maar uiteraard hebben we ook vorig jaar niet stilgezeten. Misschien eerst wat nieuws uit de partij zelf. Jullie hoorden wellicht dat Jonas Vandamme de gemeenteraad heeft verlaten om professionele redenen. We wensen hem uiteraard heel veel succes, maar jullie kunnen er ook zeker van zijn dat Jonas zijn steentje zal blijven bijdragen via de fractievergaderingen en de vergaderingen van het partijbestuur. Ik hoop dus dat we nog heel lang op hem kunnen blijven rekenen. Door het ontslag van Jonas is Greta naar de gemeenteraad gekomen. Zij werd vervangen door Stijn Deschepper en Nicole Stevelinck heeft Patrick Van Neer vervangen, maar jullie weten dat Patrick ondertussen is teruggekeerd naar de OCMW-raad, door een onhandigheid van een oppositiepartij. Patrick heeft ook een enorme meerwaarde voor het OCMW, dus we zijn heel tevreden.

Wat hebben we in 2014 zoal gedaan? 2014 was het tweede jaar van de legislatuur. We hebben nogal wat projecten die in een eindfase zijn gekomen. Ik denk daarbij aan de ruimtelijke uitvoeringsplannen voor zonevreemde bedrijven, sport en recreatie. Dat betekent dat een aantal zonevreemde bedrijven, de KLJ, … dat die nu rechtszekerheid gaan krijgen over wat zij in de toekomst nog kunnen doen met hun gebouwen. Wat jullie ook weten, is dat wij geen voorstander zijn van fusies, maar wel heel graag samenwerken met anderen op die vlakken die we zelf kiezen. Daarom hebben we beslist om aan te sluiten bij Interwaas, een intercommunale die instaat voor streekontwikkeling in het Waasland. Zij zorgden intussen toch al voor heel wat meerwaarde. En ook in de toekomst willen we nog meer gaan samenwerken, straks meer daarover.

Wat ook vorig jaar gestart is, is de bouw van 25 sociale woningen in het Hoveniershof. Binnen de politiezone werd een anoniem voertuig aangeschaft en uitgerust met een camera met nummerplaatherkenning. Dankzij deze investering werden al heel wat onverzekerde voertuigen uit het verkeer gehaald, werden geseinde voertuigen onderschept, … Dit voertuig zorgt dus voor een verhoogde veiligheid in onze zone. Een laatste project dat ik nog wil aanhalen, is de aanleg van het vernieuwde dorpsplein op Koewacht. Dat project stond al lang op de planning en nu in een laatste fase zit om afgewerkt te worden. Je moet dit plein zeker eens gaan bezoeken. Je kan dat zelfs met de elektrische fiets doen, want we gaan daar de eerste elektrische laadpaal voor fietsen in Moerbeke plaatsen.

2014, beste vrienden, was ook het jaar van de verkiezingen. Jullie weten dat wij een kandidaat uit Moerbeke op de federale lijst hadden, dat was Stijn Deschepper en die haalde daar net geen 6.000 stemmen, wat toch wel een gigantisch aantal is. Stijn zit momenteel in Slowakije, hij is mee met de sneeuwklassen, vandaar dat hij vandaag verontschuldigd is. Ik was fier toen ik het kaartje zag waarop Vlaanderen was ingekleurd als één grote gele vlek, maar waar in het noorden van Oost-Vlaanderen toch nog één blauwe vlek te zien was. Dat betekent dat Open Vld in Moerbeke nog steeds de grootste partij was en dat is niet in het minst de verdienste van Stijn en uiteraard ook andere kandidaten op onze lijst. En Egbert, vorig jaar op onze Cecilia waren er heel wat kandidaten aanwezig, maar het zijn de echte die ook buiten verkiezingstijd naar het Ceciliafeest en de nieuwjaarsreceptie komen. Want Egbert, beste vrienden, is een veel geziene gast in onze gemeente.

Wat staat er in 2015 op de planning? Ik vertelde daarnet dat we vorig jaar met de politiezone een voertuig met camera aanschaften, we gaan dat dit jaar uitbreiden met vaste camera’s die aan het op- en afrittencomplex van de E34 zullen komen. Hiermee zal de politie dus bijvoorbeeld bij een inbrakengolf kunnen nagaan welke verdachte voertuigen onze gemeente zijn binnengekomen.

Ook zal in 2015 gestart worden met de bouw van nieuwe assistentiewoningen. De bejaardenwoningen op de OCMW-campus zullen worden afgebroken, maar uiteraard gaan we eerst nieuwe bouwen op de bestaande locatie. Wellicht in april zullen we het ontwerpteam en de aannemer voor dit project kunnen kiezen.

Het schoolproject loopt intussen ook al een hele tijd. We hebben steeds gesproken over een renovatieproject, maar we stelden vast dat een renovatie aan de gemeente één tot twee miljoen euro meer zou kosten dan een nieuwbouw. Omdat we het onverantwoord vonden om dit geld uit te geven, hebben we de drastische keuze gemaakt om een volledig nieuwe school te bouwen. De eerste blok, dat is het schoolgebouw zelf, zal in principe in gebruik genomen worden in september 2017. In september 2018 zal dan de tweede blok, met refter en turnzaal, in gebruik worden genomen. Dit blok zal ook gebruikt kunnen worden voor andere activiteiten. Het gaat dus niet om een zuivere investering in de school, maar in een project dat in bredere context moet worden gezien.

Een project waar de provincie trekker is, is de aanleg van een fietssnelweg van Moerbeke richting Wachtebeke. We hopen dat we daar snel de laatste hindernissen kunnen nemen, want er zijn nog een aantal discussies, vooral met het Vlaams gewest. Hetzelfde geldt voor de toekomst van de site van de suikerfabriek. Ook daar is de provincie ons te hulp geschoten, weliswaar iets later dan we hadden gehoopt, maar ik ben ervan overtuigd dat we ook in dit dossier dit jaar belangrijke stappen zullen zetten.

Verder beslisten we om ons groenonderhoud voor een deel uit te besteden aan een sociale werkplaats, om de verlichting van onze gebouwen en wegen voortaan via groene stroom van Wase Wind te laten branden, om een aantal renovatieprojecten te starten, zoals het dak van het gemeentehuis, het kerkgebouw in het centrum, …

Voor ons kerkhof in het centrum wordt momenteel onderzocht hoe de graven van de gesneuvelden van beide wereldoorlogen een opkuis kunnen krijgen met de nodige zorg voor het levendig houden van de herinnering aan wie zijn leven gaf voor ons land. Ook is onze schepen van cultuur Marc Fruytier aan het bekijken hoe de site van Koudenborm (of Hof te Fonteyne) een rustplaats kan worden waarbij de geschiedenis van het domein de nodige aandacht krijgt.

Ik vertelde daarnet dat we heel sterk geloven in samenwerking tussen gemeenten. Daarom hebben we gisteren met de stad Lokeren aangekondigd dat vanaf 1 juli dit jaar de 3.500 “gezoardeneirs” met hun afval op het recyclagepark van Moerbeke zullen terechtkunnen. Waarom doen we dat? Dat is omdat we verplicht worden door Vlaanderen om het afval betalend te maken. Dat betekent dat we heel wat moeten investeren, onder andere in weegbruggen. We zullen het reglement van de andere gemeenten volgen, dus de eerste 500 kilogram blijft gratis. Voor de meeste inwoners zal dit volstaan, maar we zullen niet langer inwoners uit de buurgemeenten aantrekken die in hun eigen gemeente moesten betalen en het hier gratis kwijt konden. Er waren immers nogal wat misbruiken, die door de Moerbekaar moesten betaald worden. Lokeren is zo goed geweest om tussen te komen in de investeringskosten, bedankt daarvoor collega Filip en zijn team. Dit betekent dat zij zullen tussenkomen voor ongeveer 35 % van de investeringen, maar ook in de investeringen uit het verleden en in de exploitatiekosten. Dit gaat om een bijdrage van meer dan 100.000 EUR.

Wat betreft de financiën, wil ik nog meegeven dat we jullie bij het begin van de legislatuur een grote inspanning hebben gevraagd, we beseffen dat, maar het was ook nodig. Toch liggen onze inkomsten per inwoner nog steeds 20 % onder het Vlaams gemiddelde. Ondanks onze hogere inkomsten, hebben we ook aan de uitgavenzijde grote inspanningen gedaan. De rekeningen van 2013 zijn intussen klaar, en daarin zien we dat de uitgaven met 4 % zijn gedaald ten opzichte van het jaar voordien. Dit gaat over de dagelijkse uitgaven, dus investeringen zijn niet meegenomen. In andere Vlaamse gemeenten zijn de uitgaven in 2013 gemiddeld 5 % gestegen.

Ik geef nu het woord aan Egbert, hij moet straks nog een loopwedstrijd gaan lopen. Hij zal ons wat meer vertellen over wat Open Vld doet op het federale niveau.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder