Sla navigatie over

Ontwerp van politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen

Burgemeester Robby De Caluwé: “Vooraleer dit reglement ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de respectievelijke gemeenteraden, wordt aan de gemeenteraden de kans gegeven hierover feedback te geven. De gemeenteraadsleden werden uitgenodigd voor een informatievergadering waarbij meer toelichting werd gegeven. Ondanks deze toelichting zal de gemeente Moerbeke nog een aantal opmerkingen formuleren op dit ontwerp. Zo is het reglement bijvoorbeeld sterk gericht op de stad Gent. Het verontrust ons bijvoorbeeld dat kleinere inrichtingen niet meer zullen worden gecontroleerd. Concreet betekent dit dat in Moerbeke wellicht geen enkel café nog zal worden gecontroleerd, wat de veiligheid niet ten goede komt. Volgens de stad Gent is dit bij hen niet haalbaar, nochtans slaagt bijvoorbeeld de stad Sint-Niklaas er wel in om alle cafés aan een controlebezoek te onderwerpen.”


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder