Sla navigatie over

Nieuwe Vlinderdreef in aanbouw

Burgemeester Robby De Caluwé: “De volledige investering van het project wordt nu geraamd op 8.177.571 euro inclusief BTW. Het grootste deel wordt door de Vlaamse overheid gesubsidieerd. De gemeente investeert zelf ongeveer 2,9 miljoen euro.

Om die reden kozen we er dan ook voor om bij de bouw van de nieuwe school zoveel mogelijk voor het concept van ‘brede school’ te kiezen. Hierdoor komt de investering de hele gemeente ten goede. Centraal in dit concept staat de polyvalente zaal, waarvan vandaag dus samen met leerlingen, aannemer, ontwerpers,… de duizendste steen werd gelegd. Deze zaal zal buiten de schooluren voor allerhande activiteiten gebruikt worden, net als de pleinen, het amfitheater en het verkeerspark.”

Directeur Stijn Deschepper kijkt alvast uit naar de opening: “Als alles volgens plan verloopt, zal het nieuwe schoolgebouw in september al in gebruik genomen worden. De polyvalente zaal zal wellicht rond de jaarwisseling geopend kunnen worden, dit evenals de infrastructuurwerken rond en tussen de beide gebouwen. Dit alles is ongeveer drie maand vroeger dan de initieel voorziene einddatum.”

De huidige schoolgebouwen zullen worden gesloopt zodra de nieuwbouw klaar is. Er werd gekozen voor twee aparte gebouwen: het schoolgebouw en de polyvalente zaal die voor de school dienst zal doen als refter en turnzaal. Tussen de twee gebouwen komen twee schoolpleinen en een amfitheater. Burgemeester Robby De Caluwé heeft met behulp van directeur Stijn Deschepper de 1000ste steen gelegd van de polyvalente zaal die niet alleen door de school, maar door de ganse Moerbeekse gemeenschap zal kunnen gebruikt worden. Dat alles gebeurde onder ruime belangstelling van schepenen, raadsleden, gemeentepersoneel, architecten, ingenieurs, mensen van de pers en vooral leerlingen en personeel van de school.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder