Sla navigatie over

Lokeren en Moerbeke starten samen zorgbedrijf Sakura

Het nieuwe zorgbedrijf krijgt de naam Sakura en omvat volgende woonvoorzieningen: 3 woonzorgcentra, WZC ‘Ter Durme’, ‘Hof Van Eksaarde’ en ‘Hof Ter Moere’ met respectievelijk 313 residentiële bewoners en 9 kortverblijven en 3 gebouwen voor assistentiewoningen genaamd ‘Het Polderhuis’, ‘Ter Moere’ en ‘Hof Ter Moere’ (respectievelijk 94 woningen).

Deze schaalvergroting moet nog meer deskundigheid en efficiëntie opleveren. Tevens kijken beide besturen al vooruit naar het moment waarop OCMW’s en gemeentebesturen zullen worden samengevoegd in één publiekrechtelijke entiteit, zoals de Vlaamse regering heeft beslist. Dat zou in 2019 moeten gebeuren.

De zorgvereniging wordt een autonome organisatie met een eigen verantwoordelijkheid en dynamiek. Anderzijds zijn de nodige garanties rond de controle op het openbaar bestuur ingebouwd, dit o.m. door de vertegenwoordiging vanuit de OCMW-raden en de decretale regels rond mededeling van besluiten en goedkeuringen. Zo zal er een Raad Van Bestuur en een Algemene Vergadering worden samengesteld uit vertegenwoordigers van beide OCMW-raden.

In de statuten van deze nieuwe vereniging wordt de inbreng van beide besturen omschreven. Kort samengevat worden alle medewerkers, de gebouwen van woonzorgcentra en de assistentiewoningen naar het zorgbedrijf overgedragen. Ook de bijhorende leningen en subsidies verhuizen mee naar het zorgbedrijf. Ook de rechten en plichten i.v.m. de werking (erkenningen, contracten) worden ingebracht in de vereniging.

Op het vlak van de zorg blijven beide besturen de kwalitatieve lat hoog leggen. Openbare zorg moet per definitie goede zorg zijn. Op het vlak van personeel wordt alle personeel dat rechtstreeks voor de zorgvoorzieningen werkt, overgedragen aan de nieuwe rechtspersoon/werkgever, dit met behoud van rechten. Ook een gedeelte van de bestaande ondersteunende diensten wordt overgedragen aan het zorgbedrijf, op dezelfde manier. Zo zal het zorgbedrijf dus beschikken over eigen ondersteunende diensten (preventie-technieken/gebouwenbeheer-financiën, P&O). Op deze manier wensen beide besturen de bestaande expertise van deze diensten in het zorgbedrijf onder te brengen en wensen beide besturen ook deze tewerkstelling lokaal te verankeren!

Op het vlak van het financieel beheer heeft de vereniging de ambitie om de resultaten geleidelijk aan te verbeteren. De samenwerking en de schaalvergroting biedt daar opportuniteiten voor en dat biedt tegelijk kansen tot verhoging van de kwaliteit van de werking. Door het feit dat de regio Lokeren en Moerbeke geografisch aaneensluitend zijn ze hier complementair.

Het nieuwe zorgbedrijf moet het aanbod van de publieke zorgvoorzieningen in de stad Lokeren en de gemeente Moerbeke garanderen op een wijze die voor alle betrokkenen een positief verhaal inhoudt: kwalitatief en betaalbaar zorgaanbod aan de bevolking, blijvende belangrijke rol als lokale werkgever en dat alles in een haalbaar financieel kader voor de beide besturen. Het zorgbedrijf zal ongeveer 225 voltijds equivalente medewerkers tewerkstellen. De maatschappelijke zetel van het zorgbedrijf is gevestigd in WZC Ter Durme, Polderstraat 2, 9160 Lokeren.

Naamkeuze zorgbedrijf Sakura:

Alle medewerkers van het toekomstige zorgbedrijf hebben via een interne oproep voorstellen kunnen indienen voor de nieuwe naam van de zorgvereniging. Uit een 25-tal voorstellen is het voorstel van mevr. Jolien Camus (maatschappelijk werkster/opnamedienst) gekozen: Sakura.

Sakura is een Japanse kersenboom dewelke in het voorjaar prachtige roze bloemen geeft. Voor de Japanse bevolking heeft deze boom een diep spirituele betekenis en staat deze boom symboliek als levensboom waar de kwetsbare kersenbloesem een teken van nieuw begin van bloei is. Verbondenheid, bescherming en bewondering vormen hier een belangrijk gegeven in.

Zorgbedrijf Sakura wenst samen met zijn medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers zorg te dragen voor de ouderen in onze gemeenschap. Net zoals een Japanse kersenboom/bloesem zien we onze bewoners als kwetsbaar maar tegelijkertijd ook als mooi en inspirerend. De verschillende woon- en zorgvormen die het zorgbedrijf aanbiedt, betekent geen eindpunt in een oudere zijn/haar leven, maar zien wij als nieuw begin. Een nieuw begin van bloei, vol verbondenheid, bescherming en bewondering. Sakura heeft voor het zorgbedrijf een tweede symboliek namelijk als ‘sacura’ als zijnde ‘samen zorgen voor’. Samen, met onze medewerkers, vrijwilligers en lokale partners, willen we zorgen voor onze ouderen in onze stad/gemeente.

CVO leerstad uit Lokeren zal een logo, schrijfwijze en huisstijl ontwerpen om deze dubbele symboliek in de naamkeuze weer te geven.

Timing:

 • in februari is door beide OCMW besturen de intentieverklaring goedgekeurd
 • maart-mei: overleg en afstemming met Agentschap Binnenlands Bestuur aangaande het oprichtingsdossier
 • maart-mei: overleg en afstemming met de respectievelijke vakorganisaties
 • maart- mei: overleg met de betrokken medewerkers
 • mei: goedkeuring door de beide College van Schepenen en Burgemeester
 • juni: goedkeuring door de beide OCMW en de gemeenteraad
 • 01/07/2017: opsturen/indienen van het oprichtingsdossier
 • 16/10/2017: officiële goedkeuring
 • november 2017: publicatie in staatsblad
 • november 2017: eerste Raad Van Bestuur
 • 01/01/2018: officiële start SAKURA

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder