Sla navigatie over

Gemeentebestuur Moerbeke kiest voor nieuwbouwproject voor de school

Burgemeester Robby De Caluwé: “Er werd een procedure opgestart om een ontwerpteam aan te stellen. Vanuit 23 kandidaten werd aan 5 bureaus gevraagd om een conceptvoorstel uit te werken. We kozen voor een architectencombinatie van een Nederlands bureau (Grosfeld – Van der Velde) met het Antwerpse bureau Boonen-Michielsens. Zij stelden voor om voor een volledig nieuwbouwproject te kiezen. Hun concept laat toe om gefaseerd te werken waardoor de werking van de school tijdens de bouwwerken gewoon kan verder lopen. Door de compactheid van het concept en het spelen met lichtinval is ook energiezuinigheid gegarandeerd. Daarenboven biedt het ontwerp tal van oplossingen op het gebied van ecologie, luchtkwaliteit, toegankelijkheid, multifunctionaliteit en uitbreidingsmogelijkheden.”

Directeur Stijn Deschepper is blij met de keuze van het project: “Samen met leerkrachten, ouders, leerlingen, onderhoudspersoneel, de pedagogische begeleidingsdienst en andere gebruikers hebben we een gedetailleerde projectdefinitie opgemaakt. Het winnende ontwerp sluit daar niet alleen heel dicht bij aan maar het overstijgt zelfs onze verwachtingen. Het concept geeft kansen om te experimenteren met nieuwe pedagogische en didactische methodes, het zet aan tot samenwerken en ontmoeten. De benedenverdieping is voor de kleuters, de eerste en tweede verdieping zijn voor de lagere school bestemd. Het ontwerp brengt leerlingen, leerkrachten en ouders samen, nutteloze gangen worden beperkt tot een minimum en worden vervangen door leerpleinen en multifunctionele ontmoetingsruimtes. Daarenboven biedt het concept oplossingen voor de verkeersknopen rondom de school door een natuurlijke spreiding van verkeer.”

Aan de kant van de Drongendreef komt een nieuw multifunctioneel complex met een turnzaal en een eetzaal die buiten de schooluren tevens voor andere activiteiten kunnen worden gebruikt.

“De gemeente betaalt immers nog steeds 30 % van de kosten, wat ongeveer op 2,4 miljoen EUR komt. Het is dan ook evident dat we deze investering zo maximaal mogelijk willen inzetten voor de volledige gemeente via sportverenigingen, speelpleinwerking en culturele organisaties, …” vult burgemeester De Caluwé aan. Over het kostenplaatje geeft de burgemeester nog aan dat een grondige renovatie van de bestaande gebouwen de gemeente tussen 1 en 2 miljoen extra zouden kosten: “De Vlaamse overheid subsidieert immers een aantal vierkante meters op basis van het leerlingenaantal. Omdat onze huidige gebouwen over heel veel gangen en traphallen beschikken, is er bij een renovatie dus heel veel ruimte die verloren gaat, waardoor er geen middelen meer overblijven voor een uitbreiding van de klassen.”


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder