Sla navigatie over

Gemeente treedt toe tot Jobpunt Vlaanderen voor ondersteuning inzake HR

Jobpunt Vlaanderen biedt een heel breed dienstenpakket aan, zowel inzake werving en selectie, als in de brede HR-activiteiten (zoals organisatie van assessment centers, doorlichting van organisaties, begeleiding bij veranderingstrajecten, opmaak personeelsplannen, optimaliseren van processen, evaluatie in het algemeen en evaluatie decretale graden, outplacement, coaching en dergelijke meer). Omdat Jobpunt Vlaanderen samenwerkt met erkende dienstverleners via overeenkomsten die tot stand zijn gekomen na marktvergelijking en met toepassing van de wet overheidsopdrachten, kunnen zij de meest competitieve prijzen hanteren.

Als Moerbeke toetreedt tot Jobpunt Vlaanderen, dan kan zij gebruik maken van de schaalvoordelen zowel inzake kostprijs als qua kwaliteit van dienstverleners volgens de burgemeester. Jobpunt Vlaanderen garandeert immers de meest gunstige tarieven.

“Bovendien levert de toetreding tot Jobpunt Vlaanderen het voordeel op dat de gemeente dan voor deze dienstverlening zelf de wetgeving overheidsopdrachten niet meer moet toepassen omdat de samenwerking Jobpunt-gemeente op reglementaire basis stoelt en niet van contractuele aard is. De toetreding tot Jobpunt Vlaanderen houdt bovendien geen verplichting tot afname in. Het bestuur behoudt dus de maximale keuzevrijheid en kan op afroep werken.”

Om toe te treden dient het bestuur éénmalig aandelen aan te kopen in functie van de grootte van het bestuur. Voor elke 10 personeelsleden in dienst dienen 3 aandelen (afronding naar de hogere eenheid) van elk € 24,79 aangekocht. Voor Moerbeke betekent dit concreet € 297,48.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder