Sla navigatie over

Gemeente Moerbeke wil eerst grondig debat inzake preventie van brand en ontploffingsgevaar van publiek toegankelijke inrichtingen

Burgemeester Robby De Caluwé: “Het vorige reglement dateert van 3 juli 2012. Vooraleer het nieuwe uniforme reglement ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de respectievelijke gemeenteraden, wordt aan de gemeenteraden de kans gegeven hierover feedback te geven. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op voorstel van de noodplanambtenaar alvast een aantal bemerkingen meegegeven. We zullen ook vragen aan de zoneraad om de goedkeuring van dit punt uit te stellen en eerst een toelichting aan de gemeenteraadsleden vragen.”


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder