Sla navigatie over

Gemeente gaat samenwerken met Farys voor de mogelijke bouw van een nieuwe sporthal

Schepen Sarah Poppe: “Uit een audit van de huidige sporthal bleek dat een renovatie heel moeilijk te realiseren is, waardoor we nu de bouw van een nieuwe sporthal willen overwegen. Hiervoor kunnen we dus beroep doen op FARYS. Zij hebben de nodige expertise en staan ook in voor de financiering. We geven daarom FARYS de opdracht om een ontwerper aan te stellen die in eerste instantie een masterplan opmaakt. Op basis van dat masterplan kunnen we dan oordelen op basis van feiten en cijfers of een nieuwe sporthal haalbaar is. De studie wordt geraamd op 20.000 EUR, met een maximum van 40.000 EUR.”

Pas in een latere fase, wanneer alle kosten bekend zijn, wordt over een nieuwe sporthal beslist.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder