Sla navigatie over

Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant of de Convenant of Mayors is de algemene Europese beweging waarin lokale en regionale overheden deelnemen door vrijwillig toe te zeggen de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen.

De gemeente Moerbeke beoogt samen met de andere gemeenten uit Interwaas om de 20 % CO2 reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 te behalen en te overtreffen. Om de reductiedoelstelling te bereiken tegen 2020 zal er door de gemeente een klimaatplan worden opgesteld. Daarin worden de nodige maatregelen en acties opgenomen om de doelstelling te kunnen bereiken. Het klimaatplan wordt later ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Om de provinciale klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren, wil de provincie met veel partners samenwerken, waaronder in de eerste plaats de gemeentebesturen.

Interwaas is net als de provincie Oost-Vlaanderen erkend als territoriaal coördinator van het Burgemeestersconvenant en wil haar gemeenten ondersteunen in hun klimaatbeleid. Daarom starten ze samen met de Wase gemeenten een project 'Waasland Klimaatland' op voor het uitwerken en uitvoeren van een regionale klimaatvisie. Dit project loopt over drie jaar en omvat onder meer:

• de uitwerking van een regionale klimaatvisie en strategie; • het uitwerken van (gemeentelijke) actieplannen, kaderend in de regionale visie en het Burgemeestersconvenant; • het uitwerken en initiëren van concrete klimaatprojecten in de regio.

Burgemeester De Caluwé ondertekende het Burgemeestersconvenant op 19 juni.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder