Sla navigatie over

Budgetwijziging verhoogt kastoestand

Burgemeester De Caluwé: “Bijna 290.000 EUR werd van 2014 naar 2015 verschoven. Daarnaast werden bijna 260.000 EUR uitgaven die waren voorzien geschrapt. De investeringsinkomsten stijgen met meer dan 900.000 EUR, maar dat heeft vooral te maken met de boekhoudkundige ingreep rond Electrabelaandelen, die in 2014 als een uitgave moest worden geboekt en nu dus in 2015 als een opbrengst. Zonder hiermee rekening te houden, stijgen de geraamde investeringsopbrengsten met 16.000 EUR, voornamelijk als gevolg van bijkomende subsidies.”

Waar bij de vorige budgetwijziging nog een geraamd resultaat op kasbasis van 1.195.820,81 EUR werd verwacht, is dit nu gestegen naar 1.762.525,84 EUR.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder