Sla navigatie over

Wissels in OCMW-raad

Bij het begin van de legislatuur werd afgesproken dat Hugo Sterck en Eddy Van Neer in de OCMW-raad zouden worden vervangen door Ilse Bultinck en Inge Marquenie.

"Uiteraard hebben we gemengde gevoelens bij ons afscheid", zeggen Eddy en Hugo in koor. "Binnen de OCMW-raad kan je echt heel veel dingen realiseren in het belang van die mensen die het echt nodig hebben." Ze hebben dit beiden heel graag gedaan. Toch wensen Eddy en Hugo hun opvolgers het allerbeste toe. Inge en Ilse kijken hun mandaat met volle goesting tegemoet.

Inge en Ilse hebben er even op moeten wachten, maar ze verwachten veel van hun nieuwe mandaat. Inge heeft al heel wat politieke ervaring als kabinetsmedewerker bij voormalig minister Marc Verwilghen.

Inge: "Aan politiek doen betekent voor mij aandacht hebben voor de kleinste noden van de mensen. De OCMW-raad is dan ook het orgaan bij uitstek waar ik mij kan inzetten voor wie het het hardst nodig heeft."

Ilse: "Ook ik heb politiek altijd met sociaal engagement geassocieerd. Als kind was ik een buur van Liliane de Potter, die ook steeds op een heel sociale manier aan politiek deed. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om via de OCMW-raad dingen voor mensen te kunnen doen."


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder