Sla navigatie over

Volgende stap in het ontwerp van een masterplan voor de sportsite gezet

Nu kan de volgende stap in de procedure worden gezet, namelijk de geselecteerde kandidaten uitnodigen om een offerte in te dienen. Hiertoe werd door FARYS een lastenboek opgemaakt. “Dit lastenboek stemt overeen met wat werd voorzien in het plan van aanpak dat eerder werd goedgekeurd”, verduidelijkt schepen Poppe.

Na opmaak van het masterplan, waarvan de kosten worden geraamd op 20.000 tot 40.000 EUR, kan de gemeente nog steeds beslissen om de procedure stop te zetten als blijkt dat de kosten niet haalbaar zijn voor de gemeente.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder