Sla navigatie over

Toespraak nieuwjaarsreceptie

Beste Vrienden,

Door het engagement van de vele partijleden en de steun van de kiezer zijn we er op 25 mei in geslaagd een uiterst mooie score neer te zetten in deze cruciale verkiezingen. Ook onze lokale kandidaat op de federale lijst Stijn Deschepper deed het zeer goed met 6000 bolletjes achter zijn naam. Proficiat Stijn !! Je bent als partij echt een winnaar in de politiek als je jouw ideeën kan omzetten in beleid. Onze voorzitter, Gwendolyn Rutten, wees er met veel lof op dat ons programma één en ondeelbaar was. En dus was het overal of nergens meedoen.

Het is overal geworden, in het federale België, Vlaanderen en Brussel 5 jaar lang kan Open Vld overal werken aan vooruitgang voor de burger. En dus eigenlijk begint de koers nu. We hebben de wind niet meer op kop.

Ik ben er rotsvast van overtuigd dat de sterke trappers in deze ploeg met oa Alexander, Maggie en Bart Federaal , Annemie en Sven in Vlaanderen deze koers goed zullen uitrijden ! Want als met rondbazuint dat dit kille besparingsregeringen zijn, dan moet u er hen op wijzen dat deze regeringen weigeren schulden op onze kinderen af te schuiven.

Het is niet enkel besparen dat deze regering doet, er wordt ook geïnvesteerd. Alleen al in Vlaanderen 500 miljoen euro in de economie en infrastructuur en nog eens zoveel in welzijn. Werknemers kunnen een hogere forfait inbrengen voor onkosten waardoor er netto meer overblijft, werkgeversbijdrage daalt van 33% naar 25%.

Deze regering zorgt ook voor meer vrijheid voor de mensen door studenten meer te laten bijklussen maar ook meer vrijheid voor tweeverdieners met kinderen door flexibiliteit met overuren Minder belastingen, versterken van de economie meer vrijheid voor mensen dat is waar Open Vld voor staat in deze regering.

Dames en heren,

Het kader wat ons lokaal bestuur heeft opgemaakt in 2013 heeft er toe geleid dat we er als gemeente in geslaagd zijn een sluitende meerjarenplanning op te maken. Dit was een cruciale start in 2014. Want dan kan je pas, volgens de huidige regels, gaan besturen. En dat besturen is uitermate belangrijk voor de goede werking van de gemeente.

Afgelopen jaar zijn er reeds een aantal doordachte investeringen doorgevoerd op gemeentelijk vlak. Zo is er in 2014 reeds een belangrijke bijdrage geleverd aan de verlichting van de sportterreinen. Ook de sporthal komt nog aan bod. Het dorpspleintje op de Koewacht werd ook volledig opnieuw ingericht in overleg met de bewoners.

Maar er zijn ook heel wat dossiers die minder zichtbaar zijn in het straatbeeld maar waar afgelopen jaar keihard aan gewerkt is, denken we hierbij maar aan de versterkte samenwerking met andere gemeenten in Interwaas, de fusie van de brandweerzones. Het is uitermate belangrijk om hier als relatief kleine gemeente voldoende expertise in op te bouwen om in de toekomst te kunnen blijven meespelen op het terrein. Een belangrijke stap is er afgelopen jaar ook gezet in het dossier van de Gemeenteschool. Er werd gekozen voor volledig nieuwe gebouwen. De verdere uitrol van dit project wordt dit jaar uiteraard verder gezet. Ook het OCMW heeft heel wat werk verzet afgelopen jaar. Daar wordt op korte termijn gestart met de ombouw van 2 appartementen tot CADO wat staat voor : collectief autonome dagopvang voor bejaarden die nog niet hulpbehoevend genoeg zijn. Zij worden thuis afgehaald om dag in het rusthuis door te brengen en worden ’s avonds teruggebracht. Dit is een initiatief samen met Solidariteit van het gezin. We zullen de eerste gemeente in Vlaanderen zijn die deze dienst kan aanbieden.

Verder is er ook een aanbesteding gestart voor het vervangen van de bejaardenwoningen door 22 assistentiewoningen via een formule waar één bieder het gebouw ontwerpt, financiert en bouwt. Afgelopen jaar hebben we ons maandelijks informatieblad ‘ons blad’ onder de loupe genomen en vastgesteld dat het nodig was om een aantal veranderingen door te voeren. U kon in december al proeven van de nieuwe lay-out. Er werd ook gekozen voor kleurendruk zodat foto’s beter tot hun recht komen. Een speciaal woordje van dank wil ik hier naar Eddy Van Neer richten die hierin heel wat energie gestoken heeft. 2014 was ook een jaar waarin we afscheid namen van 2 mandatarissen, namelijk Patrick Van Neer als OCMW raadslid en Jonas Vandamme als gemeenteraadslid. Bij deze een oprechte dank voor jullie inzet doorheen de jaren.

Beste vrienden,

Moerbeke is een leuke gemeente om in te wonen. Sportclubs, jongerenverenigingen, Rode Kruis, wijken of gewoon vrienden onder elkaar. Maar ook door de verschillende liberale verenigingen die allerlei activiteiten organiseren voor de inwoners. Er is zowat wekelijks wat te beleven. Dat siert een gemeenschap en houd ze ook bij elkaar. We hebben het goed in Moerbeke.

Dames en Heren,

Ik rond zo stilaan af. En dat door een laatste maal stil te staan bij 2014. Het jaar waarin alle wereldleiders in België en Vlaanderen het begin van de Eerste Wereldoorlog, nu exact 100 jaar geleden, kwamen herdenken. Als we het hebben over “het goed hebben”, “nog beter kunnen”, dan moeten we zeker eens aan die verschrikkelijke tijd terugdenken en beseffen dat er vandaag nog vele brandhaarden in de wereld laaien. Tenslotte wens ik ook alle medewerkers aan deze nieuwjaarsreceptie te bedanken. Voor diegene die Nicole nog niet tegengekomen zijn, zij staat dit jaar opnieuw in voor de verkoop van de lidkaarten, samen met Marc.

Een bijzondere dank gaat ook uit naar de firma Key-Tec Sven Dekeyser en familie, die ons hier ontvangt op zijn florerend bedrijf. Dit bedrijf is een belangrijke werkgever in de omgeving. Het is dan ook een eer hier deze nieuwjaarbijeenkomst te mogen vieren. Bedankt Sven en veel succes gewenst.

En als afsluiter dames en heren dank ik u voor uw aanwezigheid want dat betekent dat u vertrouwen heeft in ons, in onze partij. Leve Moerbeke Leve de Open VLD .


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder