Sla navigatie over

Thierry Walbrecht

Thierry Walbrecht

Mandaat
Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst en toegevoegd schepen in Moerbeke - bevoegd voor juridische aangelegenheden, kerkfabrieken, verzekeringen, land- en tuinbouw, waterlopen, afvalbeleid, gezins- en seniorenbeleid, sociale zaken

Gemeente
Moerbeke

Achtergrond
Advocaat 

 

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder