Sla navigatie over

Sportvloer hersteld

Schepen Sarah Poppe: “Het college van burgemeester en schepenen heeft de firma aangesproken die de oorspronkelijk vloer heeft aangelegd en die heeft een voorstel tot herstel uitgewerkt. Dit voorstel betreft slechts het kapotte gedeelte, maar het college acht het zinvol een volledige speelhelft te herstellen om te vermijden dat er naden zijn tussen het bestaande en het vernieuwde gedeelte. Ook voor de belijning kan beter een volledige speelhelft vernieuwd worden.”

Omdat er sprake is van hoogdringendheid heeft het college de opdracht aan de firma gegeven om over te gaan tot herstel.

Schepen Poppe: “De raming van de werken bedraagt 35.000 EUR. Daarbij komt nog de belijning voor een geraamd totaal van 4.700 EUR. De financiering gebeurt met eigen middelen, maar een bedrag van € 20.000 wordt gerecupereerd via de brandverzekering bij Ethias.”


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder