Sla navigatie over

Samenwerkingsovereenkomst informatieveiligheidsconsulent

Burgemeester Robby De Caluwé: “Omdat een informatieveiligheidsconsulent toch aan bepaalde specifieke criteria dient te voldoen en er eveneens onverenigbaarheden zijn ten aanzien van de eigen personeelsleden (men kan niet tegelijkertijd controleur en gecontroleerde zijn), heeft het provinciebestuur aan de gemeente voorgesteld om een veiligheidsconsulent ter beschikking te stellen.”

De gemeenteraad besliste eerder in april om in te gaan op het voorstel van het Provinciebestuur en de overeenkomst af te sluiten met de provincie tot terbeschikkingstelling van een informatieveiligheidsconsulent. In de overeenkomst werd enerzijds de kostprijs en anderzijds de beschikbare tijd opgenomen.

Omdat nu ook het OCMW gebruik wenst te maken van de samenwerkingsovereenkomst, heeft het Provinciebestuur een nieuwe overeenkomst voorgesteld voor de terbeschikkingstelling van een informatieveiligheidsconsulent aan OCMW en gemeente à rato van 36 dagen per jaar voor € 15.200,00 per jaar. Deze overeenkomst gaat ook in op 1 september 2014 voor een periode van twee jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder