Sla navigatie over

Sakura geeft bewoners inspraak in Raad van Bestuur

De laatste jaren is er veel werk gebeurd rond inspraak en medezeggenschap van bewoners van woonzorgcentra. Zorgbedrijf Sakura gaat nu een stap verder en beslist principieel om drie bewoners met raadgevende stem op te nemen in de raad van bestuur.

“Het thema “participatie” loopt niet alleen als een rode draad door de beleidsnota van Stad Lokeren en gemeente Moerbeke, ook binnen Sakura nemen we participatie bijzonder ernstig”, aldus Stefan Walgraeve (voorzitter Sakura).

Inspiratie daarvoor werd o.a. opgedaan in Zweden. Geïnspireerd door het Scandinavische Tubbe-model lanceerde de Koning Boudewijnstichting een oproep aan woonzorgcentra om hierop in te tekenen. De 10 principes van het Tubbe-model zijn: autonomie, coaching, samen beslissen, communicatie, openheid, potentieel, relatiegericht, respect, uniek en nut. Woonzorgcentrum Ter Moere tekende hierop in, en dit proefproject loopt volop.

Bart D’hanis, algemeen directeur: “Er zijn al een heel aantal WZC’s met Tubbe aan de slag. Ook wij willen de weg naar het woonzorgcentrum van de toekomst, waar het goed leven en werken is, verder inslaan, vandaar het instappen in het door de Koning Boudewijnstichting ondersteund Tubbe-project”.

Stefan Walgraeve, voorzitter: “Maar we staan niet stil. Inspraak van bewoners en familie in woonzorgcentra is al jaren een toenemend thema. Er is de klachtenbehandeling, de bewonersraad, de familieraad… Sakura gaat nu dus een stap verder en evolueert naar een vertegenwoordiging van bewoners in de raden van bestuur, zoals dat eerder ook al het geval was in Nederland.”

Vandaag werd op de raad van bestuur en algemene vergadering van Sakura principieel ingestemd met het voorstel van het directiecomité om vanuit elk woonzorgcentrum één bewoner met raadgevende stem toe te voegen aan de raad van bestuur. Drie bewoners dus, uiteraard met reële inspraak van de bewoners in wie hen vertegenwoordigt in die raad van bestuur.

We zijn er van overtuigd dat de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de bewoners de manier waarop de raad van bestuur werkt en communiceert, grondig zal veranderen. De besluitvorming zal anders verlopen, met andere beslissingen en andere discussies”, zo stelt Peter De Bock, ondervoorzitter.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder