Sla navigatie over

Ruimte, milieu en mobiliteit

Antwoord

Moerbeke bevindt zich in een unieke positie. Door de sluiting en de afbraak van de Suikerfabriek ontstond er een enorme open ruimte in het centrum van het dorp. Dit biedt unieke kansen voor de toekomst van Moerbeke. In samenwerking met de gemeente en provincie besliste de eigenaar hoe deze nieuw vrijgekomen terreinen in te vullen. Het uitzicht van de dorpskern, de mobiliteit en de functionaliteit kunnen zo enorm veranderd worden op een gestructureerde en gefaseerde manier. Ze bieden mogelijkheden om iets te doen aan de minder aantrekkelijke en niet-functionele plaatsen in ons dorp.

Open Vld liet een masterplan opmaken. Dit plan is als het ware een kapstok, een basis voor toekomstige beleidsmakers. Op die manier kunnen zij, zowel op korte als op lange termijn, op een efficiƫnte en degelijke manier besturen. Daarbij verliezen ze de belangrijke factoren voor het leven in het dorp niet uit het oog. Daarnaast wil dit plan de troeven van de gemeente zo goed mogelijk in de verf zetten door creatieve oplossingen te vinden voor de huidige en toekomstige uitdagingen voor Moerbeke. Tijdelijke, eenmalige beslissingen maken plaats voor een degelijk, leesbaar en kwalitatief masterplan.

Communiceren en participeren met de Moerbeekse bevolking staat gedurende het ganse traject centraal. De visie van de bevolking op een bruisende, gezellige en veilige dorpskern kan vele mensen enthousiast maken. Daarnaast kan ze ook helpen om, indien nodig, bepaalde lasten te verdedigen en te accepteren met consensus van de bevolking.

De visietekst zorgt er ook voor dat een beleid perfect kan aansluiten bij eerder gemaakte keuzes op lange termijn. Zo zijn er in Moerbeke een heleboel. Denk maar aan de snelweg E34 en het op- en afrittencomplex, de aanleg van de fietssnelweg F41, de bouw van een nieuwe basisschool, de bouw van een nieuw sportcomplex, de inrichting van de suikersite, etc. Deze keuzes moeten steeds gemaakt worden in functie van het algemeen belang, zo niet moeten ze worden gewijzigd.

Wij streven er ten slotte naar een nieuw evenwicht te vinden. We dragen het welbevinden, de veiligheid en de tevredenheid van de inwoners en bezoekers hoog in het vaandel. Daarom willen wij een evenwichtig mobiliteitsbeleid voeren door visie, durf, duidelijkheid en redelijkheid te tonen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat deze visie voldoende flexibel is om zich te kunnen aanpassen aan andere overheden. In de toekomst moet het immers mogelijk blijven deze visie actueel te maken en aan te passen.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder