Sla navigatie over

Rekening en budget kerkfabriek Sint-Antonius Abt

Schepen Thierry Walbrecht, bevoegd voor kerkfabrieken, licht het resultaat toe: “De gemeentelijke bijdrage bedroeg € 21.431,20 in de werkingskosten en € 7.260,00 voor de investeringen.”

De kerkfabriek Sint-Antonius Abt vraagt eveneens een actualisering van het meerjarenplan voor de periode 2014-2019. “De gemeentelijke bijdrage verlaagt voor investeringen in 2019 van € 28.855 tot € 8.286,00 en verhoogt voor de werkingskosten in 2015 van € 19.724,76 tot € 24.778,91.”

De verlaging voor investeringen in 2019 is te wijten aan het schrappen van de aankoop van meubilair in 2019. De verhoging van de werkingskosten is te wijten aan een toename van de kosten voor o.a. elektriciteit, verwarming en verzekeringen. Bovendien worden geen kosten meer doorgerekend van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt naar de andere kerkfabrieken.

De kerkfabriekraad Sint-Antonius Abt vraagt om dezelfde redenen een budgetwijziging voor 2014. De exploitatietoelage verhoogt met € 4.500,00.

Tenslotte geven we ter kennisgeving nog aan de gemeenteraad mee dat de gemeentelijke toelage voor investeringen € 37.510,00 bedraagt, zoals voorzien in de meerjarenplanning 2014-2019. Schepen Walbrecht laat weten dat deze investeringen verband houden met de veiligheid, onderhoud van de constructie en de brandveiligheid, conform het rapport van Monumentenwacht.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder