Sla navigatie over

Plannen voor een nieuwe sporthal

In de meerjarenplanning was een budget van 700.000 euro voorzien voor de renovatie van de sporthal. Om te bepalen wat de noden waren, werd een studiebureau aangesteld dat de toestand van het gebouw moest nagaan. Schepen Sarah Poppe: "Uit deze audit bleek dat het budget dat we hadden voorzien verre van toereikend was. We moesten op ongeveer drie keer dit bedrag rekenen om het gebouw in goede staat te krijgen." Een grondige renovatie zou dus heel veel geld kosten en het blijft dan uiteraard nog altijd een oud gebouw, waar op middellange termijn nog meer kosten zouden te verwachten zijn. Ook zouden we niet maximaal op energie-efficiëntie kunnen inzetten. Daarom werd contact opgenomen met Farys, een intergemeentelijke samenwerking die gemeenten ondersteunt in het bouwen en beheren van sportinfrastructuur. "We zijn intussen vennoot geworden van Farys. Zij bekijken nu samen met het gemeentebestuur en vertegenwoordigers van de sportverenigingen welke de noden zijn. Op basis van deze noden zal er een voorstel worden uitgewerkt. Zodra we een zicht hebben op de kostprijs kunnen we beslissen of er effectief een nieuwe sporthal komt, maar eigenlijk hebben we niet echt een alternatief aangezien een renovatie van de huidige sporthal niet haalbaar is", besluit Sarah.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder