Sla navigatie over

Open Vld verkiest om te investeren in bijkomende AED-toestellen in plaats van de MUG-helikopter te subsidiëren

Burgemeester Robby De Caluwé: “Eerder had het college al beslist om deze bijdrage niet te betalen omdat we van oordeel zijn dat dit een federale materie is. Er wordt dus via het belastingsgeld van onze inwoners al een bijdrage betaald voor deze hulpverlening. De patiënten zelf betaalden in 2015 ook meer dan 100.000 EUR voor het transport via de MUG-helikopter. Bovendien ligt het werkingsgebied slechts voor een heel klein deel op ons grondgebied. We begrijpen dat dit een gevoelige materie is, maar er is geen enkele grondslag om gemeenten te laten bijdragen in de werking. De MUG-helikopter moet sowieso uitrukken als de noodcentrale hen als snelste hulp aanwijst, daar heeft een gemeentelijke bijdrage niets mee te maken.”

Volgens De Caluwé zijn er ook al gevallen bekend in Moerbeke waar de toegesnelde MUG-helikopter voor heel wat vertraging heeft gezorgd. “Men schijnt te vergeten dat een helikopter ook niet overal kan landen waardoor het slachtoffer soms een heel eind te voet moet worden verplaatst, met het nodige tijdverlies tot gevolg.”

De Caluwé schetst een geval waarbij de MUG-helikopter eerst op de suikersite landde om dan vast te stellen dat ze daar niet weg geraakten. Uiteindelijk heeft de schoonzoon van het slachtoffer zijn schoonvader zelf naar het voetbalterrein gebracht, waar de helikopter wel kon landen.

“Het valt trouwens op dat de stad Brugge, waar deze helikopter gehuisvest is, ook slechts 2.300 EUR betaalt. De stad Oostende doet het niet veel beter met 1.612 EUR (dit was het bedrag van 2014, de cijfers van 2015 waren in het jaarverslag niet bekend). Nochtans komt deze helikopter vaak in actie binnen deze steden. Dit komt op 0,02 EUR per inwoner! De hele provincie West-Vlaanderen (provincie- en gemeentebesturen) betaalt 0,18 EUR per inwoner. Wat is dan de logica dat deze organisatie 0,25 EUR vraagt aan de Oost-Vlaamse gemeenten, zelfs al liggen die maar een klein stukje in het werkingsgebied”, vraagt De Caluwé zich af.

Het gemeentebestuur wil er alvast wel bij de bevoegde minister De Block voor pleiten om de federale bijdragen voor deze MUG-helikopter op te trekken. “Want het is duidelijk dat dit in een aantal gevallen wel degelijk van levensbelang kan zijn. Het voortbestaan van deze dienst heeft dan ook onze volledige steun. Meer nog: we zullen er bij de bevoegde minister voor pleiten om deze MUG-helikopter naar Gent te verhuizen. Op die manier kan een veel groter werkingsgebied worden bediend. Want nu ligt, door de ligging van Brugge, de helft van het werkingsgebied van de MUG-helikopter in zee”, besluit De Caluwé. De MUG-helikopter zou volgens hem bijvoorbeeld een onderdeel van het UZ Gent kunnen worden en zo een volledig publiek karakter hebben.

Voor Open Vld lijkt het zinvoller om de middelen te investeren in bijkomende AED-toestellen, zoals er nu al één in de assistentiewoningen aan de Hospicestraat hangt. "We zullen advies vragen aan het Rode Kruis voor de meest geschikte locaties. Wij stellen voor om in 2017 een bijkomend toestel aan te schaffen en in 2018 een derde toestel."


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder