Sla navigatie over

Open Vld laakt houding N-VA

De Bock verwijst naar de aanhoudende stroom van berichten op de website van de lokale afdeling. Wie de teksten leest, moet inderdaad vaststellen dat de beschuldigingen ernstig zijn.

Er wordt bijvoorbeeld verwezen naar een zogenaamd geheim fusieakkoord tussen Lokeren en Moerbeke. Ook ziet N-VA meerdere bewijzen van geheimdoenerij bij de meerderheid. En nu spiegelt men de bewoners van de voormalige serviceflats een drastische prijsverhoging van de dagprijs voor. Ook werd de gemeente er een aantal maanden geleden van beschuldigd van werken aan een privéwoning uit te voeren. Deze woning is echter eigendom van de gemeente en het betrof dus werken aan een woning als huiseigenaar.

De Bock: “Al deze beweringen zijn dus op niets gebaseerd. We kunnen het dan ook niet langer zo laten en moeten reageren. We brengen ook de nationale partijleiding van N-VA op de hoogte van de situatie in Moerbeke. We kunnen ons moeilijk voorstellen dat die akkoord gaat met de manier waarop een lokale afdeling ook de eigen partij schade toebrengt door foute informatie en zelfs leugens te verspreiden.”

Burgemeester De Caluwé: “Deze situatie is ongeveer een jaar geleden begonnen, toen de voormalige voorzitter Steven Aper (in het grootste geheim) werd vervangen door Didier Steenbeke. Als de partij over geheimdoenerij spreekt, dan steekt men best de hand eerst in eigen boezem. Al een jaar lang komt er geen enkele vertegenwoordiger van N-VA naar de gemeenteraad. En in de OCMW-raad hebben zij hun vertegenwoordiger laten verloren gaan. Ook collegeverslagen worden niet gelezen, want men stelt vragen over een verkeerspaal of een verzakte tegel waarover in het college eerder al werd gesproken. Ook bijvoorbeeld het zogenaamde geheime voorakkoord met Lokeren is op niets dan leugens gebaseerd. Iedereen weet dat we voorstander zijn van vrijwillige samenwerking met andere gemeenten. Een aantal samenwerkingen die we hebben opgestart, zijn met Lokeren, maar er zijn er ook met Wachtebeke (de vrijetijdsconsulent), de gemeenten uit de politiezone (de ANPR-camera’s), … Ik stel vast dat de partij voortdurend warm en koud tegelijk blaast zonder goed te weten waarover ze het hebben. Hier schuilt niet meer dan een beschadigingspolitiek achter. De voorbeelden zijn legio, we kunnen zo dus nog wel even doorgaan.”

OCMW-voorzitter Rudy Van Megroot sluit zich hierbij aan: “Onze huidige bejaardenwoningen voldoen niet langer aan de huidige noden en moeten dus vervangen worden. Dat de dagprijs van de nieuwe assistentiewoningen hoger zal zijn dan de huidige prijzen, hebben we nooit ontkend en is niet meer dan logisch. De bewoners van de bejaardenwoningen zijn al meer dan een jaar geleden op de hoogte gebracht dat hiervoor een hogere prijs zal betaald moeten worden, van de grootteorde van die prijs en van alternatieve oplossingen van goedkopere huisvesting die wij hen bieden. De huurprijs zal inderdaad stijgen en vergelijkbaar zijn met prijzen die ook in de andere gemeenten gevraagd worden. De energiefactuur zal daarentegen behoorlijk lager zijn dan in de huidige bejaardenwoningen en voor een meer dan behoorlijke compensatie zorgen. Er zijn trouwens al bewoners die op de geboden alternatieven aan het ingaan zijn. De toenmalige N-VA-vertegenwoordiger heeft net als de andere oppositiepartijen op alle agendapunten over dit project ofwel voor gestemd of was voor zowat de helft van de vergaderingen afwezig gebleven. Geen enkele van de nu geformuleerde vragen is door N-VA ooit gesteld tijdens de voorbereiding van dit project. Anders zouden die zeker beantwoord en uitvoerig toegelicht zijn geweest. De voorbereidingen zijn dus al in 2010 gestart en vanaf 2013 had N-VA alle vragen kunnen voorleggen. Meer nog, de openbaar ter inzage gelegde stukken van de OCMW-raad van 30 april 2015 waarin de toewijzing aan de huidige bouwer van het project unaniem werd beslist, werd door geen enkel NVA-lid ooit gevraagd om in te kijken. Wat perfect had gekund, ook al hadden zij hun vertegenwoordiger in de OCMW-raad op dat moment al laten verloren gaan. Deze beslissing is op die raad unaniem en zonder opmerkingen goedgekeurd. Dus ook hier geen enkele onthouding maar een unanieme goedkeuring.

Dat we de prijs geheim zouden willen houden tot na de verkiezingen, slaat alweer nergens op want de flats zullen al meer dan anderhalf jaar eerder bewoond zijn als het hele bouwproject volgens het door de aannemer aan te houden schema verloopt. Hun opmerking over toewijzen van de flats aan welstellende inwoners van buiten de gemeente slaat evenmin ergens op. Want ook de politiek van toewijzen in de eerste plaats en daardoor in de praktijk zo goed als uitsluitend aan Moerbekenaars blijft behouden. Dit is ook op de OCMW-raad toegelicht, zelfs op het moment dat N-VA daar nog een vertegenwoordiger had. Dat die vertegenwoordiger zelden aanwezig was, is niet onze fout. Op wat de kwakkel gebaseerd is dat ook de voormalige serviceflats zullen moeten meebetalen voor de nieuwe assistentiewoningen is mij totaal onbekend. Wat ik wel weet, is dat ze opnieuw mensen ongerust maken. Het lijkt op de actie van een aantal jaren geleden, waarbij ze heel wat schoolkinderen hebben bang gemaakt door silhouetten van verkeersdoden aan de scholen te tekenen. Nu zijn de senioren blijkbaar aan de beurt.”


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder