Sla navigatie over

Open Vld bezoekt Iscal Sugar Fontenoy voor haar fractiedag

Open Vld-voorzitter Peter De Bock: "Open Vld wil de gemeente als landbouw- en sierteeltgemeente bevestigen, maar ook andere vormen van ondernemen stimuleren. Zo werd dit jaar rechtszekerheid gegeven aan de zonevreemde bedrijven en wordt er ook nog verder gewerkt aan de ontwikkeling van een KMO-zone in de gemeente."

Burgemeester Robby De Caluwé: "Historisch waren de landbouw en het ondernemen sterk met elkaar verweven via de suikerindustrie. Daarom hebben we de vestiging van Iscal Sugar in Fontenoy een bezoekje gebracht. Landbouwkundig directeur Robert Van Gaever leidde ons rond in de moderne fabriek. Zij zetten sterk in op energierecuperatie en hergebruik van afvalstoffen."

Open Vld zal nu de beleidsvisies verder vertalen in de verdere planprocessen rond de voormalige site van de suikerfabriek. Ook wordt er gezocht hoe we de land- en tuinbouw verdere ontwikkelingskansen kunnen blijven garanderen.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder