Sla navigatie over

OCMW Moerbeke heeft nu een volledig woonzorgaanbod dankzij de start van een CADO

Uw OCMW - Sociaal huis zal een Collectieve Autonome DagOpvang of CADO realiseren: een meerwaarde voor de Moerbekenaars en voor jullie zorgcampus Ter Moere. Sinds mijn start als voorzitter ben ik samen met Solidariteit voor het Gezin in gesprek voor een uitbreiding van onze woon - en zorgvoorzieningen met een dagopvang voor bejaarden.

In de OCMW - raad werd in 2015 de beslissing genomen om zo een dagverzorgingscentrum te creëren op jullie zorgsite Ter Moere waarvan ook het Sociaal huis, het Woon- en Zorgcentrum (WZC) Ter Moere, de 46 assistentiewoningen Ter Moere en Hof Ter Moere, de 10 appartementen en het kinderdagverblijf Sloeber Ter Moere deel uitmaken.

Ondertussen werden daarvoor twee appartementen van ons gerenoveerde rusthuis aan de Hospicestraat 15 vrijgemaakt, de bewoners kregen een andere woning, de verbouwingen zijn daarvoor volop aan de gang en de toegang voor rolstoelgebruikers werd aangelegd. De opening is voorzien voor 6 november 2017 en op 20 oktober zal er een kijkdag voor iedereen georganiseerd worden. Dit alles in samenwerking met Solidariteit voor het Gezin.

Met een maximum bezetting van zes ouderen die nog in staat zijn om ofwel ’s nachts alleen te leven of die door een mantelzorger opgevangen worden maar tijdens de dag zorg, activiteit en gezelschap nodig hebben, zullen wij dit samen met Solidariteit voor het Gezin organiseren. Opnieuw een verkiezingsbelofte die gerealiseerd wordt, opnieuw een actie om ouderen toe te laten langer thuis te blijven wonen en hun mantelzorgers ook even op adem te laten komen. In plaats van de mensen thuis te gaan helpen, kan dit vanaf november ook in CADO Ter Moere.

Jullie, Moerbeekse bejaarden zullen er een huiselijk en kleinschalig onthaal vinden met ontspanningsactiviteiten, vormings - of kookactiviteiten en dergelijke, met mogelijkheid tot t.v.- kijken maar ook tot rustig alleen gaan zitten om iets te lezen of zelfs even te gaan liggen en een dutje doen indien gewenst. Het verblijf zal elke weekdag open zijn van 8u30 tot 16u30, het kost € 3,70 per uur, inclusief een warme maaltijd voor wie 6 uur of langer aanwezig is. Je kiest zelf welke dagen en hoe vaak je naar de CADO komt en gediplomeerde verzorgenden zullen er instaan voor hygiënische bijstand en de dagelijkse werking. Wie problemen heeft met vervoer van of naar de dagopvang, zal een beroep kunnen doen op de vervoerdienst SOLmobiel tegen de prijs van € 0,34 per gereden kilometer.

In oktober zal de notariële akte daarvoor verleden worden en begin november zullen wij de bejaarden een weekje vrijblijvend laten proeven van deze voorziening. Verdere gedetailleerde informatie over dit laatste volgt dus nog.

Rudy Van Megroot en OCMW-raadsleden


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder