Sla navigatie over

Moerbeke zet licht op groen voor fusie

De gemeente Moerbeke en de stad Lokeren kondigden eerder dit jaar hun intentie tot fusie aan. Alvorens defintief te beslissen, werd er nog een participatietraject op poten gezet. “Meer dan 100 inwoners gaven feedback. Ook de adviesraden gaven uitvoerig advies, en de diverse ambtelijke werkgroepen bogen zich ook over de fusie.”

De adviesraden en de ambtelijke werkgroepen zien een heel duidelijke meerwaarde in een fusie. Bij de inwoners merkt men wel een aantal bezorgdheden. “Zo is er een heel duidelijke vraag naar lokale dienstverlening en voldoende aandacht voor het grondgebied van Moerbeke na de fusie. In Koewacht is die bezorgdheid nog veel groter. “De fusie kan dus enkel worden gerealiseerd als er voor die bekommernissen voldoende aandacht is, maar de besturen van Moerbeke én Lokeren delen deze.”

Het personeel en de inwoners vragen ook om snel duidelijkheid te scheppen over de fusie. “We zijn ervan overtuigd dat er voldoende draagvlak is én de voordelen voor beide gemeenten reëel zijn. Daarom versterken we de intentie om te fusioneren en krijgen de werkgroepen de opdracht om de effectieve integratie van hun diensten te realiseren. Voor een aantal diensten willen we die integratie al versnellen, zoals bijvoorbeeld voor de technische diensten.” Op de gemeenteraad gisteren reageerden alle fracties alvast positief op deze stap.

De effectieve samenvoeging van beide gemeenten zal op 1 januari 2025 zijn. “Maar we merken ook veel enthousiasme bij diverse adviesraden en verenigingen om al een aantal dingen samen te doen. We juichen deze spontane initiatieven dus heel erg toe.”

Participatienota

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder