Sla navigatie over

Moerbeke treedt toe tot Interwaas

In zitting van 25 februari 2014 heeft de gemeenteraad van Moerbeke de principiële vraag om toe te treden tot Interwaas goedgekeurd. Een statutenwijziging van Interwaas was noodzakelijk om de toetreding van Moerbeke mogelijk te maken. Ook werden de statuten aangepast in functie van de wijzigingen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. De statutenwijziging werd door de Algemene Vergadering van Interwaas van woensdag 28 mei 2014 goedgekeurd.

Na goedkeuring door de Algemene Vergadering van Interwaas dienen de statuten te worden voorgelegd aan de toezichthoudende overheid, daarna gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waarna ze definitief van kracht worden en Moerbeke effectief lid is van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas, kortweg Interwaas. Interwaas zal dan tien deelnemers tellen: Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en de provincie Oost-Vlaanderen. Door de statutenwijziging wordt ook de eventuele toetreding van Zwijndrecht tot Interwaas mogelijk gemaakt.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder