Sla navigatie over

Moerbeke keurt als eerste het gezamenlijk klimaatplan voor het Waasland goed

Burgemeester Robby De Caluwé: “Om de reductiedoelstelling te bereiken tegen 2020 werd er een Waas klimaatplan opgemaakt waarin de nodige maatregelen en acties staan opgenomen om de doelstelling te kunnen bereiken. Het kan gaan om maatregelen rond wonen en bouwen, energie, mobiliteit, ruimtelijke planning, economie en landbouw,…Het is dus werkelijk een plan op maat van het Waasland.”

Het realiseren van de doelstellingen kan uiteraard niet zonder medewerking van de bevolking. Burgemeester De Caluwé: “De gemeente heeft zelf al heel wat inspanningen geleverd. Zo wordt sinds 2013 de straatverlichting gedimd, werden intussen twee wagen op aardgas aangeschaft, werd in het nieuwbouwproject voor de school voorzien om zonnepanelen te installeren, zijn we overgeschakeld naar 100% groene stroom van Wase Wind, … Ook in de nieuwe assistentiewoningen die momenteel worden gebouwd, wordt extra aandacht besteed aan het beperken van het energieverbruik. Maar de CO2-uitstoot die de gemeente zelf veroorzaakt, is eerder beperkt in het geheel. De gemeente neemt daarom ook diverse acties om de inwoners te sensibiliseren en te ondersteunen om zelf ook maatregelen te nemen om hun energieverbruik te verminderen. Zo organiseren we samen met Interwaas een groepsaankoop dakisolatie, wordt binnenkort de thermografische kaart gepubliceerd, organiseren we een workshop dakisolatie, … En uiteraard stimuleren we onze inwoners ook om in te tekenen op de groepsaankoop zonnepanelen die de provincie momenteel organiseert.”

Op 3 mei om 19u30 gaat een infoavond door over de samenaankoop dakisolatie in de bibliotheek van Moerbeke. Hier zal ook een toelichting over de thermografische kaart worden gegeven. Inschrijven voor deze avond is verplicht en kan nog steeds via de link bij dit artikel.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder