Sla navigatie over

Masterplan Suikerfabriesite en omgeving goedgekeurd

Gedeputeerde Geert Versnick, bevoegd voor ruimtelijke planning, vervolgt: “Alle input hebben we verwerkt in het masterplan. In mei organiseerden we een infotentoonstelling over het voorstel van masterplan. De Moerbekenaars toonden heel wat belangstelling en gaven hun opmerkingen en suggesties. Deze hebben we onderzocht en in de mate van het mogelijke verwerkt in het definitieve masterplan.” De gemeenteraad keurde het definitieve masterplan goed op 21 juni, de provincieraad deed hetzelfde op 22 juni.

Centraal in het masterplan staat het landschap als basisstructuur. Daarin worden alle openbare infrastructuur-netwerken geïntegreerd. De hoogwaardige groene omgeving wordt een belangrijke eigenschap voor de toekomstige ontwikkeling en biedt een hoogwaardige verblijfskwaliteit aan gebruikers én bewoners.

In dit landschapskader worden de verschillende ontwikkelingen georganiseerd. In vijf 'bouwvelden' komen er telkens andere vermengingen van programma, afhankelijk van de specifieke relatie die ze met het nieuwe landschapskader aangaan. In het hart van de Suikerfabrieksite komt er een integratie van nieuwe economische activiteiten binnen een levendige wijk die ook dé plek zal zijn om te wonen, ontdekken en genieten langs de oevers van de Moervaart. Andere plekken zetten dan weer in op traditionelere vormen van ondernemingen en lichte productie; of de vermenging van handel en wonen in harmonie met het omliggende dorpse weefsel en zelfs serviceflats of zorgwoningen. Daarnaast kiest het project resoluut voor het volledig toegankelijk maken van de oevers langs de Moervaart. Daar krijgt Moerbeke een extra dorpscentrum aan het water.

Schepen Walbrecht: “Nu het masterplan is goedgekeurd, zullen we starten met de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). Hiervoor hebben de Provincie en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. In het masterplan krijgt het gebied een nieuwe invulling met nieuwe bestemmingen. Het PRUP zal deze nieuwe bestemmingen juridisch vastleggen. Tegelijkertijd zullen de deelprojecten verder vorm krijgen volgens de fases die in het masterplan zijn voorzien.”


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder