Sla navigatie over

Lastvoorwaarden en gunningswijze nieuwbouw gemeenteschool goedgekeurd

Burgemeester Robby De Caluwé: “Er werd geopteerd voor de procedure van de open offertevraag zodat niet alleen de prijs een criterium is. Ook uitvoeringstermijn en plan van aanpak worden als criterium beoordeeld. Bij de selectiecriteria is het bezit van een uitgebreide technische kennis opgenomen, welke uitvoerig beschreven is.”

De nieuwe school zou klaar moeten zijn tegen september 2017 als alles volgens planning verloopt. De Caluwé geeft wel nog aan dat de ramingen hoger uitvallen dan wat gebudgetteerd werd, waardoor er nog een besparingsoefening zal gebeuren en later wellicht een gewijzigd lastenboek aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder