Sla navigatie over

Gwendolyn Rutten op ronde in Moerbeke

Burgemeester Robby De Caluwé: “Op nationaal niveau deed Open Vld heel wat om het ondernemerschap te stimuleren. Denk maar aan de vermindering van de sociale bijdragen voor zelfstandigen, de verdubbeling van de investeringsaftrek en de verlaging van de patronale bijdragen. Maar ook op lokaal vlak deden we heel wat inspanningen. Deze legislatuur alleen al werd er bijvoorbeeld al meer dan 75.000 EUR geïnvesteerd in het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Zo werden heel wat zonevreemde bedrijven rechtszekerheid geboden en zullen we via het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de voormalige suikersite bijkomende ruimte creëren voor ondernemers. En we schaften de enige bedrijfsbelasting die we nog hadden (de belasting op drijfkracht) af, waardoor we één van de weinige gemeenten zijn waar ondernemers geen enkele specifieke bedrijfsbelastingen betalen.” In Vlaanderen lag het aantal ondernemingen eind 2016 7% hoger dan eind 2012, in Moerbeke steeg dit aantal beduidend sterker met 12%. “Zowel de federale als de gemeentelijke initiatieven werpen hier in Moerbeke alvast duidelijk hun vruchten af”, zegt Gwendolyn Rutten.

Na het informele netwerkmoment met de bestuursleden deed Gwendolyn Rutten middagtoezicht op De Vlinderdreef. Ze sprak daar met een aantal leerkrachten over de manier waarop het M-decreet wordt toegepast. Dit decreet geeft iedereen het recht om zich in te schrijven in een gewone school. De school moet voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften aanpassingen doen aan het gewone programma. Stijn Deschepper, directeur van De Vlinderdreef, is alvast positief over de ondersteuning die de gemeente biedt om ervoor te zorgen dat iedereen mee is. “Dankzij extra middelen van de gemeente zijn we in staat om een aantal kinderen huiswerkbegeleiding te geven. We doen dit voor die kinderen die dit het hardst nodig hebben. Daarnaast biedt onze talentendreef ook de kans aan elk kind om enthousiast bezig te zijn met de eigen talenten.”

Tenslotte gaf OCMW-raadslid Nicole Stevelinck een rondleiding in de nieuwe assistentiewoningen aan de nationale voorzitter. “De gemeente zet heel hard in op een beleid dat erop gericht is mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. De private thuiszorgdiensten, de geplande collectieve autonome dagopvang en de assistentiewoningen zijn de perfecte schakels in dat beleid”, aldus Nicole Stevelinck. “Ouderen blijven liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen, en ons zorgbeleid maakt dat voor hen ook mogelijk.”

Lokaal voorzitter Peter De Bock: “We hebben Gwendolyn alvast ook uitgenodigd voor ons groot liberaal feest op 25 november. 2017 is immers een heus feestjaar voor de Moerbeekse liberalen. Niet alleen hebben we sinds 170 jaar een absolute meerderheid, ook Ons Blad bestaat dit jaar 50 jaar, onze jongerenafdeling viert feest, en de Liberale Vrouwen, de senioren en het Willemsfonds zijn ook al heel lang actief.”


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder