Sla navigatie over

Gouverneur op bezoek

Eerst stelde de burgemeester onze gemeente voor aan de delegatie. Onder andere de historiek, de samenstelling van de bevolking en de financiële toestand werden uit de doeken gedaan. Ook schetsten we welke samenwerkingen de gemeente reeds heeft opgezet. Vervolgens werden een aantal dossiers aangekaart waarbij ondersteuning van de hogere overheid nodig was. Zo werd gevraagd wat er met het huis Anton van Wilderode zou gebeuren. Dit huis is nu eigendom van de provincie, maar zal ofwel naar het Vlaams gewest of naar de gemeente worden overgedragen. Binnenkort wordt dit project besproken met de kabinetten van ministers Gatz en Homans. Ook benadrukte het gemeentebestuur het belang van het project rond de toekomst van de suikersite. De provincie maakt momenteel een masterplan op en Moerbeke drukte dan ook haar dank uit voor deze ondersteuning. Verder kaartten we ook nog eens aan dat heel wat maatregelen die hogere overheden nemen het voor gemeenten heel moeilijk maken om op lange termijn financiële prognoses te maken. De dag werd afgesloten met een toneelvoorstelling rond de Dodendraad in de bibliotheek.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder