Sla navigatie over

Goed klimaatrapport voor Moerbeke

Tussen 2011 en 2013 stabiliseerde de CO2-uitstoot in het Waasland. In 2014 is er een duidelijke daling van CO2-uitstoot in alle sectoren: huishoudens (14%), handel en diensten (12%), landbouw (25%) en industrie (12%). Enkel de uitstoot van mobiliteit steeg met 14%. Alles samen resulteerde dit in een daling van maar liefst 7,3%.

De daling van 7,3% tegenover basisjaar 2011 is in grote mate toe te schrijven aan drie zaken. Ten eerste werpt het klimaatbeleid zijn vruchten af: de wetgeving rond isolatie van woningen en het sensibiliseren van inwoners hebben effect. Hoewel de bevolking stijgt, verbruiken we gemiddeld minder energie. Ook bedrijven zijn steeds bewuster van hun energiefactuur en investeerden in energie-efficiëntie, wat resulteerde in minder energieverbruik.

Ten tweede is er de stijging van hernieuwbare energie: tussen 2011 en 2014 verdubbelde het aantal zonnepanelen en verdrievoudigde de energie afkomstig van windmolens in het Waasland. Hierdoor daalt de CO2-uitstoot van de gebruikte elektriciteit.

Ten derde is er het weer: waar 2012 en 2013 koudere winters kenden dan 2011, was 2014 een zachtere winter waardoor burgers en bedrijven hun gebouwen minder moesten verwarmen. Als er echter rekening gehouden wordt met het weer én de bevolkingsaangroei, is het gasverbruik praktisch constant gebleven tegenover 2011. De daling van CO2 is dus in grote mate toe te schrijven aan minder vervuilende energiebronnen in combinatie met isolatie en minder energieverbruik.

De gemeente Moerbeke tekende de sterkste daling op met maar liefst 12,8% CO2-uitstoot. De burgemeester, Robby De Caluwé (Open Vld): “Vanuit de gemeente namen we veel initiatieven: zo nemen we stappen om onze openbare verlichting om te schakelen naar led-verlichting, wat een pak energiezuiniger en goedkoper is. Daarnaast vormen we onze schcool en sporthal om tot energiezuinig complexen. We stimuleren de burgers en bedrijven om mee te doen aan de groepsaankoop zonnepanelen van de Provincie en aan de groepsaankoop dakisolatie van Interwaas.”

De grootste daling in Moerbeke is toe te schrijven aan de land- en tuinbouwsector (40%) en mobiliteit (8,8%). "De land- en tuinbouwers in onze gemeente hebben de voorbije jaren dan ook sterk ingezet op bijvoorbeeld warmterecuperatie om de serres te verwarmen", aldus de burgemeester.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder