Sla navigatie over

Gemeenteraad keurt dotatie 2015 aan brandweerzone Centrum goed

Burgemeester Robby De Caluwé: “De dotaties van de gemeenten worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraden op basis van een akkoord, bereikt tussen de verschillende gemeenteraden. De Prezoneraad van de hulpverleningszone heeft een voorlopig budget voor 2015 moeten goedkeuren omdat de zoneraad pas na 1 januari 2015 beslissingen kan nemen inzake het definitieve budget.” Het voorstel van voorlopig budget houdt voor onze gemeente in dat volgende dotaties zouden moeten betaald worden voor 2015: 1. voor exploitatie: € 182.955,86; 2. voor investeringen: € 3.906,85;
Robby De Caluwé: “Deze bedragen liggen lager dan oorspronkelijk voorzien in de meerjarenplanning, maar vermoedelijk zal later via begrotingswijziging de dotatie voor investeringen moeten verhoogd worden.”


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder