Sla navigatie over

Gemeentebestuur stelt jaarrekening 2016 voor

Het exploitatieresultaat is ongeveer 10% beter dan initieel voorzien. De exploitatierekeningen zijn de dagelijkse inkomsten en uitgaven van een gemeente. We hadden voorzien om hier een overschot te boeken van iets meer dan 1 miljoen euro, en eindigden uiteindelijk op meer dan 1,1 miljoen euro. Dit is vooral het resultaat van minder uitgaven. Het betekent ook dat we jaarlijks een budget hebben van ongeveer 1 miljoen euro om investeringen met eigen middelen te doen, zonder dat we hiervoor leningen moeten aangaan.”

Op het einde van de vorige legislatuur bedroegen de dagelijkse uitgaven elk jaar 6,8 miljoen euro, nu is dat teruggedrongen tot 6,5 miljoen euro. “Als we rekening houden met het indexcijfer, betekent dit een daling van de gewone uitgaven met bijna 8%”, vult De Caluwé nog aan.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder