Sla navigatie over

Gemeentebestuur past reglement voor aanleggen van opritten aan

Na enkele jaren praktijk, stelt het college van burgemeester en schepenen vast dat een aantal aanpassingen aan het reglement zich opdringen.

Schepen De Bock: “Er werd nu ook een procedure bij overtredingen toegevoegd. We stellen namelijk vast dat inwoners soms een oprit zonder goedkeuringop het openbaar domein aanleggen. Ook willen we duidelijke regels voor een tweede of bredere oprit, omdat dit in sommige gevallen bijvoorbeeld tot het wegnemen van meerdere parkeerplaatsen leidt. Er zijn meerdere gevallen van inwoners die hun volledige voortuin als ‘parking’ inrichten en daardoor het onmogelijk maken om daar te parkeren.”


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder