Sla navigatie over

Gemeente zal burgemeestersconvenant ondertekenen

De Caluwé: “De gemeente Moerbeke beoogt samen met de andere gemeenten uit Interwaas om de 20 % CO2 reductiedoelstelling van de Europese Unie tegen 2020 te behalen en te overtreffen. Om de reductiedoelstelling te bereiken tegen 2020 wordt er van de gemeente verwacht om een klimaatplan op te stellen waarin de nodige maatregelen en acties staan opgenomen om de doelstelling te kunnen bereiken. Het klimaatplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.”

Om de provinciale klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren, wil de provincie met veel partners samenwerken, waaronder in de eerste plaats de gemeentebesturen.

Het Burgemeestersconvenant biedt op lokaal niveau kansen om werk te maken van de Europese klimaatdoelstellingen. Door het ondertekenen ervan engageren de steden en gemeenten zich om minstens 20% minder CO2 uit te stoten op hun grondgebied tegen 2020. Om dit te doen stellen ze een 'duurzaam energie actieplan' (SEAP) op. In een SEAP worden concrete acties en maatregelen opgenomen die helpen de doelstelling te behalen. Het kan gaan om maatregelen rond wonen en bouwen, energie, mobiliteit, ruimtelijke planning, economie en landbouw,…

Interwaas is net als de provincie Oost-Vlaanderen erkend als territoriaal coördinator van het Burgemeestersconvenant en wil haar gemeenten ondersteunen in hun klimaatbeleid. Daarom starten ze samen met de Wase gemeenten een project Waasland Klimaatland op voor het uitwerken en uitvoeren van een regionale klimaatvisie. Dit project loopt over 3 jaren en omvat onder meer: • de uitwerking van een regionale klimaatvisie en strategie, in overleg met de relevante actoren in de regio zoals burgers, middenveld, bedrijven, scholen, landbouw,…; • het uitwerken van (gemeentelijke) actieplannen, kaderend in de regionale visie en het Burgemeestersconvenant; • het uitwerken en initiëren van concrete klimaatprojecten in de regio.

Burgemeester De Caluwé: “In het kader hiervan wordt een voltijds projectcoördinator aangeworven door Interwaas tot 1 januari 2018, ook wordt een halftijds administratief medewerker van Interwaas ingezet. Er zijn tevens middelen voorzien voor communicatie en studiewerk.”

De gezamenlijke ondertekening van de Wase lokale besturen vindt plaats op 19 juni 2015 om 10u30 bij Interwaas, Lamstraat 113 te Sint-Niklaas.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder