Sla navigatie over

Gemeente stelt jaarrekening 2015 voor

Eind 2015 had de gemeente 3.284.051,98 EUR in kas, waar dit in het initiële budget op 1.166.542,04 EUR was geraamd. Dit gunstiger resultaat is deels te verklaren door het verschuiven van de start van de werken aan de nieuwe gemeentelijke basisschool. Een groot deel van deze uitgaven wordt dus verschoven naar 2016, meer bepaald een netto investeringsuitgave van 1.244.124,38 EUR.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder