Sla navigatie over

Gemeente Moerbeke vernieuwt straten

Schepen Pierre De Bock: “De gemeente heeft in 2015 een overeenkomst afgesloten met het ontwerpbureau Lobelle voor de opmaak van een lastenboek voor de heraanleg en herstelling van diverse wegen. Dit lastenboek is intussen gepubliceerd, en midden mei verwachten we de offertes van de geïnteresseerde aannemers.”

De raming voor deze werken bedraagt ongeveer 320.000 EUR inclusief BTW. In principe is het de bedoeling dat in volgende straten de asfaltlaag wordt vernieuwd: • De aansluitingen aan de rotonde Opperstraat • Melkerijstraat • Terwestvaart • Collemansbrug • Dorpvaart tussen Statiestraat en Drongendreef • Moerhofstraat • Spelonckvaart tussen Groenstraat en Oostvaart • Korte Damstraat

“Uiteraard moeten we nog bekijken op basis van de uiteindelijke offertes of we aan deze prioriteiten nog iets moeten wijzigen”, geeft schepen De Bock mee. De vernieuwing van deze straten werd door de gemeenteraad, met uitzondering van de N-VA-fractie, goedgekeurd.

Naast deze werken wordt ook nog een grondige heraanleg van de Eksaardsedam gepland. De Bock: “De plannen hiervoor zijn ook in opmaak. Dit project kadert in rioleringswerken via Riopact, waarbij we de opportuniteit aangrijpen om ook een aantal verkeerstechnische ingrepen te doen. Via onder andere een asverschuiving willen we de snelheid ter hoogte van de woningen afremmen. Ook zullen er daar een aantal parkeerplaatsen worden gecreëerd. En ook het pleintje aan de zogenaamde palinghuizen op de grens met Eksaarde zal worden heraangelegd. Aangezien deze werken vanuit Riopact worden gecoördineerd, hebben we iets minder impact op de timing, maar in principe zullen deze werken ook nog dit jaar worden uitgevoerd.”

De werken op de grens met Eksaarde zullen ook deels op het grondgebied van de stad Lokeren worden uitgevoerd, die dan ook deels in de kosten zal tussenkomen.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder