Sla navigatie over

Fiscaliteit en organisatie

Antwoord

Open Vld streeft naar een slanke overheid. We kiezen zoveel mogelijk voor externe specialisten om werken uit te voeren.

Het is een bewuste keuze om de integratie van de gemeente en het OCMW zo breed mogelijk te realiseren. Het budget voor het OCMW wordt tot het strikte minimum beperkt. Zoveel mogelijk inkomsten en uitgaven worden op de gemeente geboekt, tenzij het wettelijk of praktisch niet anders kan. In de praktijk betekent dit dat de grens tussen het OCMW en de gemeente verdwijnt. Beide organisaties werken voortaan als één bestuur. Voor wie hulp nodig heeft van het OCMW zal dit de drempel verlagen.

De gemeente Moerbeke denkt aan de inwoners hun portefeuille en heeft steeds een fiscaalvriendelijk beleid gevoerd. De gemeente heft nauwelijks andere belastingen naast de aanvullende personenbelasting en de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. Zo is er bijvoorbeeld geen enkele bedrijfsbelasting. De inkomsten afkomstig van de aanvullende personenbelasting (7%) en van de gemeentelijke opcentiemen (1170) liggen op het Vlaams gemiddelde. Het percentage van de gemeentelijke opcentiemen is evenwel hoog, maar de kadastrale inkomens van de onroerende goederen in Moerbeke worden eerder laag ingeschat. Hierdoor zorgt dit tarief zorgt voor een gemiddelde aanslagvoet vergeleken met elders in Vlaanderen.

Voor de fiscale zaken hangt de gemeente sterk af van beleidsbeslissingen van zowel het Vlaamse en federale niveau als van eigen beleidsbeslissingen. Daar we op het Vlaamse en federale niveau weinig tot geen impact hebben, is dat bij onze de eigen beleidsbeslissingen wel het geval. Deze toetsen we steeds financieel af met het oog op de verdere toekomst. We durven als bestuur ambitie te tonen, maar wel op een financieel correcte en gezonde manier. Ook ons verkiezingsprogramma werd financieel afgetoetst: het bleek een haalbare kaart zonder dat we bijkomende inspanningen van onze inwoners moeten vragen. Dit is uiteraard wel op voorwaarde dat de Vlaamse of federale overheid geen bijkomende lasten oplegt, of er bespaard wordt op de inkomsten van hun kant.

Om de inkomsten en uitgaven in evenwicht te houden, werd in de legislatuur 2013-2018 een derde van de totale schuld afgelost. De gemeente heeft alle uitgaven en investeringen bekostigd met eigen middelen. Dankzij deze regeling kwam er ruimte om nieuwe initiatieven te lanceren in de volgende bestuursperiode en tegelijk het financieel evenwicht te kunnen behouden.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder