Sla navigatie over

Eerstesteenlegging nieuw woonproject Hoveniershof - Moerbeke

De typologie van de woningen past binnen de rurale context van de omgeving. Er worden onderhoudsvriendelijke gevelmaterialen (gevelsteen, keramische dakpannen, aluminium schrijnwerk) gebruikt. De architect besteedde ook veel aandacht aan het akoestisch comfort. De woningen worden optimaal geïsoleerd, zodat ze ruimschoots voldoen aan de huidige EPB voorschriften. Naast super isolerende beglazing en het plaatsen van een condenserende gasketel voor zowel de centrale verwarming als de productie van warm water, voorziet men in een maximaal hergebruik van het regenwater door de sanitaire toestellen en de wasmachine erop aan te sluiten.

De huurwoningen worden afgewerkt met onderhoudsvriendelijke en duurzame materialen. De woningen worden geverfd afgeleverd aan de nieuwe huurders zodat zij zonder kosten hun nieuwe huurwoning kunnen betrekken. De nieuwe huurders moeten voldoen aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarden zoals voorzien in het kaderbesluit sociale huur.

De koopwoningen worden casco verkocht. Zo hebben de kopers de gelegenheid om de woning naar eigen smaak af te werken met vloeren, faience en een keuken. De kandidaat kopers moeten ook voldoen aan de woonbehoeftigheidsvoorwaarden zoals voorzien in het overdrachtenbesluit.

De aannemer Recon Bouw nv uit Adegem startte de werken op 1 december 2014. De uitvoeringstermijn is 460 kalenderdagen. Zonder vertragingen worden de woningen voorlopig opgeleverd maart 2016.

Na de bouw van de woningen start de omgevingsaanleg. Er worden voetpaden aangelegd aan de kant van de woningen, in het midden komt een groenzone met wadi (combinatie van buffering en afvoer van het hemelwater door infiltratie).

Het project Eikenstraat – Hoveniershof is één van de projecten die de komende jaren gerealiseerd zullen worden door cvba Wonen in Moerbeke. Volgend jaar start ook de bouw van 8 huurappartementen in de Statiestraat te Moerbeke. De financiering van dit project kreeg vorig week de goedkeuring van de VMSW. Ondertussen heeft cvba Wonen een reeks woningen gesloopt in de Hospicestraat om plaats de maken voor de 1ste fase van een volledige nieuwe wijk in de Hospicestraat, Maluslaan en Moerhofstraat. Voor dit project duidde de raad van bestuur in november 2014, na een wedstrijd waaraan meerdere gerenommeerde ontwerpbureaus deelnamen, het bureau KPW uit Pellenberg aan, zodat nu ook de ontwikkeling van deze site vorm kan krijgen. In de wijk Vossel en Terwest wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de isolatie van de daken, zodat ook deze wijken voldoen aan de energetische eisen van de Vlaamse overheid.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder