Sla navigatie over

De eerste blauwe zone in Moerbeke?

Burgemeester Robby De Caluwé: “N-VA verwijst naar 400 mensen die hun voorstel ondersteunen. We weten echter niet concreet wat het voorstel is dat ze aan deze mensen hebben voorgelegd, aangezien de vraagstelling en de handtekeningen niet aan de gemeenteraad werden overhandigd. Uiteraard hebben we begrip voor de moeilijke omstandigheden waarmee handelaars te kampen hebben, niet alleen in Moerbeke, maar ook in andere gemeenten. Zowel het online shoppen als het winkelen in warenhuizen neemt een hoge vlucht. Om die reden heeft het gemeentebestuur al eerdere initiatieven genomen, zoals het verwijderen van een aantal bloembakken. Bloembakken op een hoek van een straat verwijderen, creëert echter geen extra plaatsen aangezien men daar sowieso niet mag parkeren. Er was wel al eerder beslist om nog één of twee bloembakken te verwijderen waar dit wel extra plaatsen zal opleveren. Ook besliste het college van burgemeester en schepenen om het parkeren in de Opperstraat meer te structureren door de parkeervakken te verdelen. Het invoeren van een blauwe zone is jammer genoeg geen haalbare kaart. Gezien onze kleinschaligheid kunnen we geen ambtenaar aanstellen en is er geen private onderneming geïnteresseerd om hierop controles te doen. Een blauwe zone zou dus dode letter zijn, aangezien er nooit op zou worden gecontroleerd. We hebben trouwens al een blauwe zone, aan het politiekantoor, maar die wordt niet nageleefd omdat controle niet mogelijk is. Ook het haaks parkeren is voor verkeersdeskundigen geen goed idee aangezien dit tot bijkomende gevaarlijke situaties zal leiden. Het is positief dat N-VA, de lokale handelaars en de klanten ook willen inzetten op het winkelen per fiets. Of het nuttig is om hiervoor fietsenstallingen te plaatsen, betwijfelen we echter. Een fietser wil namelijk, nog veel meer dan een autobestuurder, zijn fiets aan de deur van de handelaar plaatsen, niet in een fietsenstalling die op 100 meter van de winkel ligt. Deze fietsenstallingen zullen dus nodeloos bijkomende parkeerplaatsen innemen.”

Het voorstel van N-VA zal voor advies aan de politie worden overgemaakt, al is het voor De Caluwé duidelijk dat men iedereen een rad voor de ogen houdt door de illusie te wekken dat men 16 bijkomende parkeerplaatsen in het centrum zou kunnen creëren, bovenop de meer dan 130 plaatsen die er vandaag al zijn. “We hebben in het verleden zelf al verschillende pistes onderzocht. Het is ook om die reden dat we bij de opmaak van het masterplan voor de suikersite hebben geijverd voor het creëren van een openbaar parkeerplein, vermoedelijk voor zo’n 30 voertuigen.”


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder