Sla navigatie over

Budget kerkfabriek Heilig Hart (kerk Kruisstraat)

Ook dit budget valt binnen de grenzen van de eerder goedgekeurde meerjarenplanning. De gemeentelijke toelage voor exploitatie bedraagt hier € 7.019,27. Voor investeringen wordt geen gemeentelijke bijdrage gevraagd. De kerkfabriek plant een herstel van het dak van de voormalige pastorie, die privaat verhuurd wordt, maar deze kosten zullen worden betaald door de verkoop van gronden die de kerkfabriek in eigendom heeft en met het overschot van de gemeentelijke bijdrage van 2014 nl . € 25.900,00.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder