Sla navigatie over

Budget 2015

Burgemeester Robby De Caluwé: “Omdat er zich een aantal belangrijke ontwikkelingen en wijzigingen hebben voorgedaan (bijvoorbeeld een lagere raming op vlak van fiscale inkomsten dan oorspronkelijk geraamd), wordt nu een aangepast meerjarenplan voorgelegd. Ook worden een aantal projecten qua timing bijgestuurd en worden een aantal nieuwe projecten voorgesteld, zoals de renovatie van de sporthal.” Het meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn. Er zijn daarbij 2 voorwaarden die moeten vervuld worden: - Het resultaat op kasbasis moet elk jaar minstens gelijk zijn aan nul; - De autofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode (2019) minstens nul zijn. Robby De Caluwé: “Aan beide voorwaarden wordt ruimschoots voldaan: het resultaat op kasbasis bedraagt in 2019 € 282.239,14, de autofinancieringsmarge in 2019 wordt geraamd op € 680.068,88.”


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder