Sla navigatie over

Binnenkort wordt verder gebouwd aan de nieuwe sporthal

Sportief Moerbeke kan zich opnieuw warm lopen voor de nieuwe sportsite. Na een eerdere vernietiging door de Raad voor Vergunningsbetwistingen na bezwaren door een buurtbewoner, verleent de provincie nu opnieuw een vergunning voor de bouw van de sportsite. “Er zijn voorwaarden gekoppeld aan de vergunning, maar het belangrijkste is dat we opnieuw kunnen starten met bouwen. Vermoedelijk vanaf september”, zegt schepen van sport Sarah Poppe.

Goed nieuws voor al onze sportverenigingen, de nieuwe sporthal, tennishal en het sportcafé kan verder afgewerkt worden vanaf september. In november 2019 werd een vergunning verleend door de provincie. Eens een vergunning op zak, mogen de bouwwerken van start gaan. Echter kan er daarna opnieuw bezwaar ingediend worden bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Twee jaar later werd diezelfde vergunning vernietigd, ook al besliste diezelfde Raad eerder dat de werken niet stil gelegd dienden te worden. De vergunning werd nadien wel vernietigd omdat het geluid en de verlichting van de tennis- en padelterreinen niet waren opgenomen in de opgemaakte studies.


In de nieuwe omgevingsvergunning werden aanvullende geluid- en lichtstudies gemaakt die bevestigen dat de hinder op de nieuwe sportsite niet groter is dan in de oude situatie.
Enkele buren gingen toch in beroep naar de provincie ondanks dat de nieuwe vergunning voldoet aan alle eisen van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en er verschillende overlegmomenten met de buurtbewoners werden georganiseerd. De juridische vergunningsweg moet dan doorlopen worden, waarvan we vandaag het resultaat hebben vernomen. De provincie verleende de vergunning.

Omdat een renovatie van de huidige sporthal duurder bleek dan verwacht maakte het gemeentebestuur vorige legislatuur de keuze om te investeren in een gloednieuw sportcomplex. De huidige, veel te oude, infrastructuur moest tijdens de werken blijven gebruikt worden. Daarom werd het project opgedeeld in vier fases. Helaas werd de derde vergunning vernietigd na een procedureslag van meer dan twee jaar door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De werken moesten stil gelegd worden in afwachting van een nieuwe vergunning. “Dat is ondertussen ook al meer dan een jaar geleden, maar vandaag mochten we toch het heugelijke nieuws vernemen dat we verder kunnen bouwen. We hebben geprobeerd de vertraging te beperken door in overleg te gaan met de bezwaarindieners, maar helaas konden we niet tot een overeenkomst komen", vult schepen Koen Mertens aan.

De nieuwe vergunning wordt verleend mits voorwaarden. Dat betekent dat er een aantal beperkingen worden opgelegd. Zo mag het padelterrein voorlopig niet aangelegd worden binnen deze vergunning. Daar zal een nieuwe omgevingsaanvraag voor moeten ingediend worden. De geluidsmuur werd ondertussen verder afgewerkt en we zijn er nog steeds van overtuigd dat de werken verder kunnen verlopen met zo min mogelijk overlast voor iedereen. Er komt opnieuw een fysieke samenkomst voor sportverenigingen en buurtbewoners over de werken. In afwachting daarvan kan men nog steeds het contactformulier invullen op de website, zodat buurtbewoners of andere Moerbekenaren met vragen, snel contact kunnen opnemen met bouwheer, aannemer of gemeentebestuur. Dat kunnen vragen zijn over de plannen, timing, fasering… Maar ook opmerkingen met betrekking tot de werken. 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder