Sla navigatie over

Bijkomende uitgave voor nieuwbouw school

Er werd ook onderzocht of het een optie is om niet te gunnen en de procedure opnieuw te starten. “Maar een nieuwe procedure biedt geen garantie op lagere prijzen. We zouden een aantal posten extra kunnen schrappen in het project, maar dan zou het kunnen dat de huidige goedkoopste inschrijver geen kandidaat meer is en we uiteindelijk nog meer zullen moeten betalen om minder te krijgen. Bovendien zou een verdere vertraging in het project ook kunnen betekenen dat de subsidiebelofte van de Vlaamse overheid komt te vervallen”, aldus De Caluwé.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder